“CAT” รุกตลาดเรียนออนไลน์เตรียมส่งแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เข้าสู่วิถี New Normal หลังวิกฤติโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

“CAT” รุกตลาดเรียนออนไลน์เตรียมส่งแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เข้าสู่วิถี New Normal หลังวิกฤติโควิด-19


CAT จับมือพันธมิตรพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ “Aculearn Online by CAT” ตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่สอดคล้องวิถี New Normal หลังวิกฤติโควิด-19 ย้ำจุดเด่นฟังก์ชันการสอนแบบอินเทอร์แอคทีฟ พร้อมระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนเต็มรูปแบบมุ่งเจาะกลุ่มสถาบันกวดวิชาโรงเรียนเอกชนและติวเตอร์อิสระที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพสามารถเปิดสอนออนไลน์ได้อย่างมั่นใจเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในไตรมาส 3 นี้ 

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา CAT มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศมาตลอดตั้งแต่การให้บริการระบบการเรียนออนไลน์แบบสื่อสารทางเดียวจากผู้สอนไปยังผู้เรียนโดยนำหลักสูตรที่ออกอากาศโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมารวบรวมและเผยแพร่ต่อในอินเทอร์เน็ตให้ผู้เรียนสามารถเรียนสดหรือเรียนย้อนหลังได้ตามความต้องการ ล่าสุด CAT ได้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสาร 2 ทางแบบอินเทอร์แอคทีฟได้ภายใต้ชื่อบริการ Aculearn Online by CAT  

“ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดการเรียนการสอนออนไลน์มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมีหลักสูตรหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในลักษณะ on demand อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบสื่อสารทางเดียวที่ผู้สอนบันทึกการสอนไว้ล่วงหน้าผู้เรียนไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการเรียนการสอนในบางวิชาที่ผู้เรียนต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้สอนในขณะที่เรียน เช่น วิชาภาษาต่างประเทศ ดนตรีรวมถึงการเรียนการสอนสำหรับเด็กในวิชาพื้นฐานทั่วไปที่นักเรียนต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครูผู้สอน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาการเรียนการสอนออนไลน์แบบ interactive มักใช้แพลตฟอร์มห้องประชุมออนไลน์ (vdo conference) เช่น zoom, skype ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถสามารถสนทนากับครูได้ แต่ระบบ conference ทั่วไปยังขาดเครื่องมือสนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยตรง CAT จึงพัฒนาระบบ Aculearn Online เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาออนไลน์แบบ Interactive อย่างเต็มรูปแบบ”

โดยระบบ Aculearn Online รองรับอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยระบบมีฟังก์ชันต่าง ๆช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้เรียนผู้สอน เช่น ระบบจัดการเอกสารประกอบการเรียน ระบบจัดการตารางสอน ระบบฐานข้อมูลผู้เรียนผู้สอน ระบบการมอบหมาย/ส่งการบ้าน เป็นต้นโดยระบบถูกพัฒนาขึ้นบน Cloud ประสิทธิภาพสูงของ CAT ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล ISO 27001 และการบริหารจัดการบริการที่ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 จึงมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง

สำหรับระบบ Aculearn Online จะช่วยให้โรงเรียน สถาบันกวดวิชาหรือผู้สอนทั่วไปสามารถเปิดคอร์สการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการสอนในห้องเรียนจริงมากที่สุดและช่วยลดค่าใช้จ่ายของทั้งผู้เรียนและผู้สอนโดยสถาบันการศึกษาจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้โดยไม่ต้องเสียต้นทุนค่าเช่าสถานที่เพื่อเป็นห้องเรียนทำให้สามารถคิดค่าเรียนที่ต่ำลงได้ในขณะที่ผู้เรียนเพียงใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อเข้าถึงห้องเรียนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก

ดร.วงกต กล่าวต่อว่า ตลอดปีที่ผ่านมา CAT ได้ร่วมกับสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน (AILES) ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มสถาบันกวดวิชาติวเตอร์และสถาบันการศึกษาภาคโรงเรียนเอกชนทำการทดสอบระบบจนปัจจุบันแพลตฟอร์มมีความพร้อมกว่า 90% และกำลังเตรียมขยายการทดสอบการให้บริการกับสถาบันการศึกษา 10 แห่งที่แสดงความสนใจเข้ามาเพื่อเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยช่วงแรกจะเน้นการให้บริการกับสถาบันกวดวิชา ก่อนจะขยายต่อไปยังโรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่น ๆรวมถึงติวเตอร์อิสระต่อไปโดยผู้สนใจใช้งานสามารถทำการลงทะเบียนใช้งานผ่านออนไลน์ได้ด้วยตนเองในแพ็กเกจราคาที่จับต้องได้

“ระบบการเรียนออนไลน์แบบ interactive สามารถใช้ทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสบการณ์การเรียนการสอนใกล้เคียงกับการเรียนในห้องเรียนจริงและจะมีการใช้งานแพร่หลายในอนาคตเป็น New Normal หลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งการเรียนออนไลน์มีข้อดีหลายด้านทั้งลดเวลาการเดินทางช่วยให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการเรียนมากขึ้นและสามารถทบทวนเรื่องที่เรียนย้อนหลังในเวลาที่ต้องการขณะที่ผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนแต่ละวันได้ที่ผ่านมาเรายังเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดทำให้คนเปิดรับการเรียนออนไลน์มากขึ้น และส่วนมากเมื่อได้ทดลองแล้วก็จะพบว่าสามารถใช้งานได้ดีและสะดวกมาก”

ทั้งนี้ในอนาคตหากระบบการศึกษาออนไลน์ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถเสริมหรือทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้นและยกระดับเป็นวิถีใหม่ของการจัดระบบการศึกษาของประเทศที่ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีและต้นทุนต่ำ ซึ่ง CAT เชื่อมั่นว่าระบบ Aculearn online จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพในวงกว้างเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ