GUNKUL ส่งซิกครึ่งหลังผลงานแจ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

GUNKUL ส่งซิกครึ่งหลังผลงานแจ่ม


"กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง" ผลงานครึ่งปีเข้าเป้า  มั่นใจครึ่งปีหลังงานไหลเข้าลุยประมูลโครงการใหม่กว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมทยอยรับรู้รายได้จากงาน EPC ในมือเพียบ  “โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์”  เผยลุยหางานหนุนผลงานต่อนเนื่อง  
 
นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  (GUNKUL) เปิดเผยว่า ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ผ่านไปด้วยดี และบริษัทฯ สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ทำให้มั่นใจว่าในช่วงครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง และจะมีการเติบโตได้อย่างโดดเด่นทั้งรายได้และกำไรสุทธิ  เนื่องจากจะทยอยรับรู้รายได้จากงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ที่มีอยู่ในมือ โดยจะทยอยรับรู้รายได้บางส่วนภายในปีนี้ และปีหน้า 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาทซึ่งจะสนับสนุนให้งานในมือ (backlog) เพิ่มมากขึ้น และรับรู้รายได้ในระยะยาว  อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวม 650 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว 437 เมกะวัตต์   
“กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโอกาสอีกมากในการเข้าร่วมประมูลงาน EPC ใหม่ๆ และมีโอกาสได้งานค่อนข้างสูง ประกอบกับที่ผ่านมาธุรกิจพลังงานทดแทน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  และเดินหน้าได้ตามแผนธุรกิจทุกอย่าง  โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ทั้งภายในและต่างประเทศ  จึงประเมินว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ”นางสาวโศภชากล่าวในที่สุด
                                  บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ