เอกชนผนึกกสศ.หนุนโครงการ ‘สู้วิกฤติให้น้องอิ่ม ...คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เอกชนผนึกกสศ.หนุนโครงการ ‘สู้วิกฤติให้น้องอิ่ม ...คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’


ภาคเอกชนเล็กเห็นความสำคัญอนาคตของชาติ จับมือผนึกกสศ.หนุนโครงการโครงการ ‘สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ...คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’ สนับสนุนค่าอาหารเด็กนักเรียน “กลุ่มเซ็นทรัล-แบงก์กรุงศรี” ยันพร้อมสนับสนุนต่อเนื่อง

ในงานแถลงข่าววาระครบรอบ 2 ปีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมเปิดตัวโครงการ ‘สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ...คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’ เพื่อสานพลังเติมเต็มความช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษในช่วงเลื่อนเปิดเทอม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัลจำกัด ในการร่วมสนับสนุนโครงการร่วมสมทบเติมเต็มมื้ออาหาร ในภาวะที่การเปิดเทอมต้องเลื่อนออกไปอีก 46 วัน

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า  ภารกิจด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายที่ทางธนาคารให้ความสำคัญ และสนับสนุนต่อเนื่องมาตลอด โดยที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนและเด็กด้อยโอกาส ในโครงการ CSR ที่มีชื่อว่า ‘เรื่องเงิน เรียนง่าย’ ที่ทางธนาคารได้มอบหมายให้อาสาสมัครพนักงานธนาคาร ลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้และคำแนะนำทางการเงินกับครอบครัวเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาแล้ว 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมโรงเรียนระดับชั้นประถม 5-6 มากกว่า 400 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์รวม 21, 000 คน

ทั้งนี้ เมื่อมีโครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็ก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) จึงถือว่าเป็นอาณัติที่สำคัญขององค์กร และนำมาสู่ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับ กสศ. ในครั้งนี้

นายพูนสิทธิ์ กล่าวว่า ทางธนาคารเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะช่วยลดปัญหาความยากจน และจะช่วยพัฒนาประเทศในด้านธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง จึงเป็นเป้าหมายของธนาคารที่จะต้องสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษา รวมถึงในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เด็ก ๆ ต้องขาดแคลนอาหารในช่วงปิดเทอมที่ยาวนานขึ้น ซึ่งนับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการศึกษาเช่นกัน โดยนอกเหนือจากความร่วมมือกับ กสศ. ในเรื่องการบริจาคเงิน ทางธนาคารยังพร้อมมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านฐานลูกค้าธนาคารและสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ช่องทาง ATM

“เรามองถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กับ กสศ. ในการให้ความช่วยเหลือเด็กระยะยาว โดยจะเป็นไปตามบริบทที่สามารถทำได้ เพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เราคิดว่าการสนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาและปัจจัยในการดำรงชีพ คือการลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นรูปธรรม ทางธนาคารกรุงศรี ฯ จึงเข้ามาร่วมงานกับ กสศ. ในโครงการนี้ โดยทางเรามีช่องทางการเปิดรับบริจาคที่หลากหลาย ขณะที่ กสศ. เป็นเสมือนช่องทางที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการบริจาคกับโรงเรียนหรือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือได้มาพบกัน”

ด้านนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า การพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นสิ่งที่องค์กรยึดถือและทำเสมอมา สำหรับโครงการ ‘สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ...คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’ โดย กสศ. นับเป็นโครงการที่ดีและตรงกับจุดมุ่งหมายขององค์กร

โดยที่ผ่านมา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มีโครงการที่ทำร่วมกับ กสศ. อยู่แล้ว อาทิ การที่ JD เซ็นทรัล ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เด็กนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษทำขึ้น ไปขายผ่านระบบออนไลน์ และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ เพราะหลังจากนี้ ทางเซ็นทรัลตั้งใจว่าจะดำเนินโครงการดี ๆ ร่วมกับ กสศ. ต่อไปอีก

“เราดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เพราะตรงกับสิ่งที่ทางเซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญอยู่แล้ว นั่นคือการพยายามลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยก่อนนี้ก็มีหลายโครงการที่เราทำร่วมกับ กสศ. มาก่อน ส่วนหลังจากนี้เราแน่ใจว่าจะมีโครงการดี ๆ ร่วมกันตามมาอีก”

อนึ่ง กสศ. ได้ทยอยส่งมอบเงินช่วยเหลือเด็กรายละ 600 บาท สำหรับเป็นค่าอาหารเบื้องต้น 30 วัน สำหรับนักเรียน ป.1 ถึง ป.5 ไปถึงบัญชีโรงเรียนทั้งสิ้น 25, 480 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนเด็กทั้งหมด 753, 997 คน ขณะที่ โครงการ ‘สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ...คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’ มีจุดประสงค์เพื่อเติมเต็มมื้ออาหารอีก 15 วันที่ยังขาดแคลนของเด็ก ๆ ในช่วงก่อนเปิดเทอม

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ