คมนาคม สั่ง “การท่าเรือ” รับบริหารท่าเรือคลองใหญ่ ต้องเปิดในปี 64

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คมนาคม สั่ง “การท่าเรือ” รับบริหารท่าเรือคลองใหญ่ ต้องเปิดในปี 64


นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานการประชุมการบริหารและประกอบการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด  ซึ่งกรมเจ้าท่าได้สร้างเสร็จแล้วในปี 2558  และ ครม. ได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ เมื่อปี 2561 มอบให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เข้าบริหารท่าเรือคลองใหญ่  

ที่ประชุมครั้งนี้ มีมติให้ กทท. รับไปบริหารท่าเรือฯ ให้ได้ภายในปี 2564 และให้พิจารณาแนวทางการบริหารตามระเบียบ กฎหมาย Time Line โดยบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท โดยนำความคิดเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

“รัฐมนตรีฯ อธิรัฐ” ยังได้กำชับให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศเป็นหลัก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยให้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้อื่นๆ ในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน อาทิ การหาเอกชนเข้ามาร่วมบริหาร หรือเช่าช่วงในการบริหารท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ พร้อมทั้งเร่งแผนงานให้สามารถเปิดบริการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ได้ในปี 2564
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ