“ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค” ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ยกเว้นร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรน

วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

“ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค” ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ยกเว้นร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรน


ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ เพลส พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ เพื่อร่วมลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นยังคงเปิดอำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมดำเนินมาตรการความสะอาด ปลอดภัย และปลอดเชื้อโรคตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ล่าสุดเปิดตัวกลยุทธ์ MBK Let’s move on ชวนทุกคนไปต่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ และ เตรียมความพร้อมรองรับการกลับมาของธุรกิจศูนย์การค้าในรูปแบบที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนในสังคม โดยขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่ New Normal มาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในศูนย์ฯให้มากขึ้นและดูแลตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสินค้าชุมชน เดินหน้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มตัว

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ขอแจ้งขยายการปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ เพื่อให้ความร่วมมือในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวก มา โอกาสนี้”

อย่างไรก็ตาม ประเภทของร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ซึ่งมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนบางกิจการและกิจกรรมจะเปิดให้บริการตามปกติ รวมถึงร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นก่อนหน้านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านค้าจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารที่เปิดให้บริการเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away) หรือบริการส่ง(Delivery) หน่วยงานราชการ อาคารสำนักงาน ธนาคาร ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยยังคงดำเนินมาตรการความสะอาด ปลอดภัย และปลอดเชื้อโรค ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับเวลาเปิด-ปิดทำการของแต่ละศูนย์การค้า ดังนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. พาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 20.00 น. เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 20.00 น. ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลร้านค้าเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 น.-22.00 น.

นายสมพล กล่าวว่า ในช่วงที่ศูนย์การค้าปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจในการวางแผนช่วยเหลือร้านค้าที่ต้องปิดให้บริการเช่นเดียวกันและเตรียมการสำหรับการเปิดศูนย์ฯ หากได้รับการอนุญาตจากภาครัฐ  ภายใต้กลยุทธ์ MBK Let’s move on ชวนทุกคนไปต่อ ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการวางแผนการดำเนินธุรกิจตลอดปี 2563 ภายใต้ 4 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 1.เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดที่มีความสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวตามสถานการณ์โควิด-19 (New Normal) 2.กิจกรรมการตลาดและโปรโมชันส่งเสริมการขาย 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 4.มุ่งสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เต็มรูปแบบ

สำหรับ แนวทางการเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดที่มีความสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 (New Normal) ซึ่งเอ็ม บี เค มีการทำงานร่วมกับร้านค้า เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ามากที่สุด โดยเน้น 3 ด้าน คือ มาตรการคัดกรองด้วยห่วงใย อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและพนักงานในศูนย์ฯ มาตรการใส่ใจป้องกัน อาทิ ในพื้นที่และบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสร่วมสาธารณะจะมีการตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์และจำกัดจำนวนคน เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม มาตรการดูแลปลอดภัย อาทิ ร้านค้าผู้เช่าดำเนินการดูแลความสะอาดภายในร้านและบริหารระบบรอคิวที่มีระยะห่างอย่างเคร่งครัด ติดตั้งฉากกั้นในจุดให้บริการ อาทิ Food Shield การวางโชว์สินค้าอาหาร Table Shield ฉากกั้นบนโต๊ะ สำหรับโต๊ะขนาดใหญ่ และที่นั่งแบบเคาน์เตอร์บาร์ Cashier Shield สำหรับชําระเงิน Face Shield สำหรับพนักงานทุกคนที่ใกล้ชิดลูกค้า เป็นต้น

ในส่วนของกิจกรรมการตลาดและโปรโมชันส่งเสริมการขายที่มีความครบเครื่อง อาทิ การจัดอีเวนท์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และความชอบของลูกค้าแต่ละกลุ่ม กิจกรรมเพื่อสุขภาพตอบโจทย์เทรนด์คนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โปรโมชันมากมายที่นำเสนอความคุ้มค่าคุ้มราคา เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริโภค และสร้างบรรยากาศการจับจ่ายด้วยการตกแต่งภายในและนอกศูนย์การค้าฯให้มีความสดใสสวยงาม ส่งเสริมให้ร้านค้ามีโอกาสสร้างยอดขาย และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศการช่วยเหลือชุมชนและสังคมเป็นอีกภารกิจของเอ็ม บี เค ที่ทำมาโดยตลอด ซึ่งครั้งนี้จะใช้แนวคิด “เราจะไม่ทิ้งกัน” เอ็ม บี เค จะเดินหน้าช่วยสังคมโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนและรวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดจนสินค้าภาคการเกษตรมาให้ได้เลือกช้อป ชม ชิมอย่างจุใจ จัดตลาดนัดพบแรงงาน เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือแรงงานไทยมีอาชีพและพบกับผู้ประกอบการโดยตรง พร้อมจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ

อีกทั้ง ยังมุ่งสู่ดิจิทัล แพลตฟอร์ม (Digital Platform) เต็มรูปแบบในแนวคิด New Normal Digital Life เอ็มบีเคเริ่มดำเนินธุรกิจแบบ O2O ( Online to Offline) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อเชื่อมช่องทางออนไลน์และออนกราวด์เข้าด้วยกัน ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างตั้งแต่ก่อนเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า โดยลูกค้าจะได้รับทราบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากเอ็ม บี เค แอปพลิเคชัน (MBK application) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้าไฮไลท์และโปรโมชันต่างๆในศูนย์ฯ ทำให้ลูกค้าได้พิจารณาและตัดสินใจซื้อก่อนเดินทางมาที่หน้าร้าน (pre-shopping online)

เราเพิ่งลอนซ์แคมเปญ MBK Let’s move on Live กิจกรรมไลฟ์จำหน่ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของทั้ง 3 ศูนย์การค้า โดยสินค้ามาจากร้านค้าภายในศูนย์ ฯ ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยและธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งได้เริ่มการไลฟ์ครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้บริโภค ถือเป็นการช่วยเหลือร้านค้าที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวได้มีช่องทางกระจายสินค้าไปยังลูกค้า ทั้งยังสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ยืนหยัดในธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ซึ่งสามารถร่วมติดตามกิจกรรมดีๆ ในแคมเปญ MBK Let’s move on ได้ที่เฟซบุ๊กของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค  ทั้ง 3  ศูนย์การค้า ได้แก่ MBK Center, Paradise Park และ The Nine Center Rama 9 และเตรียมพบกับประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดพิเศษไว้ต้อนรับนักช้อป นักชิม ในช่วงที่ศูนย์การค้าได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ โดยยังคงมาตรการเข้มข้นในการป้องกัน ดูแล ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

 

 

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ