ธนาคารออมสิน เลื่อนการแจกแอลกอฮอล์เจล

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ธนาคารออมสิน เลื่อนการแจกแอลกอฮอล์เจล


รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้มีการเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ในการแจกแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้กับประชาชน คนละ 25 ml. รวมจำนวน 1 ล้านชิ้น  ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และ วันที่ 10 เมษายน 2563 ณ ที่ทำการธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ นั้น

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ได้ประกาศมาตรการ การรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่อยู่รวมกันหนาแน่น (Social Distancing) ในพื้นที่ศูนย์การค้าและพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งรัฐบาลได้มีประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ขึ้นมาคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสที่ยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเคร่งครัด จึงขอเลื่อนกำหนดการแจกแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือให้แก่ประชาชนออกไปก่อน โดยจะมีการพิจารณาวิธีการ กำหนดการ รวมถึงสถานที่ในการแจกที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง และจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

ธนาคารออมสิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook และ Official Line : GSB Society
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ