ไฟเขียวค่าต๋งสะพานไทย-เมียนมา 50-500 บาท

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ไฟเขียวค่าต๋งสะพานไทย-เมียนมา 50-500 บาท


ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ 2 ฉบับ เคาะค่าธรรมเนียมใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ราคา 50-500 บาท ด้านมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญฯ” กำหนดค่าแรกเข้า พ่วงค่าธรรมเนียมตามระยะทาง จ่อปรับขึ้นทุก 5 ปี “คมนาคม” เร่งเสนอกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์นั้น แบ่งตามประเภทของยานยนต์ และตามอัตรา ได้แก่ รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ราคา 50 บาท, รถโดยสารขนาดเล็ก (7-12 ที่นั่ง) ราคา 100  บาท, รถโดยสารขนาดกลาง (13- 24 ที่นั่ง) ราคา 150 บาท, รถโดยสารขนาดใหญ่ (24 ที่นั่งขึ้นไป) ราคา 200 บาท, รถบรรทุก 4 ล้อ ราคา 50 บาท, รถบรรทุก 6 ล้อ ราคา 250 บาท, รถบรรทุก 10 ล้อ ราคา 350 บาท และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (เกิน 10 ล้อ) ราคา 500 บาท

ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมยานยนต์ ประกอบด้วย 1.รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่มีความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้เดินรถผ่านสะพานดังกล่าว 2.รถยนต์รับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่เดินรถให้บริการอยู่ภายในบริเวณระหว่างด่านพรมแดนราชอาณาจักรไทยและด่านพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ 3.รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทย จำนวนไม่เกิน 50 คัน และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวนไม่เกิน 50 คัน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ของทั้ง 2 ประเทศได้กำหนดรูปแบบของบัตรยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ร่วมกัน

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าธรรมเนียม รวม 8 ด่าน ทั้งนี้ คาดว่ามอเตอร์เวย์สายดังกล่าว จะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2564 อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะส่งร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา พร้อมรับความเห็นไปดำเนินการต่อไป ซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ประกาศกำหนดเป็นต้นไป

สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรีนั้น แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมส่วนแรกเข้าและค่าธรรมเนียมระยะทางใช้จริง โดยรถประเภท 4 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.5 บาทต่อกิโลเมตร ขณะที่ รถประเภท 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.40 บาทต่อกิโลเมตร และรถเกิน 6 ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง  3.45 บาทต่อกิโลเมตร ทั้งนี้ กำหนดให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ