แสดงความยินดี ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

แสดงความยินดี ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม


ร่วมยินดี - รศ.ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์ ผศ.ดร.โรจนา ธรรมจินดา อ.ชานนท์ ชิชยานุรักษ์ พร้อมอาจารย์และบุคลากร ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ในโอกาสได้รับปริญญา บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ