กรมทางหลวงชนบท เข้มงวดต่อเนื่องรับมือ PM 2.5

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

กรมทางหลวงชนบท เข้มงวดต่อเนื่องรับมือ PM 2.5


กรมทางหลวงชนบท เข้มงวดต่อเนื่องรับมือ PM 2.5 ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ปล่อยละอองน้ำลดฝุ่น และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจักร ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ถึงสถานการณ์มลภาวะทางอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ฟุ้งกระจายในปริมาณที่มากเกินเกณฑ์กำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชีวิตประจำวัน ซึ่งกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นละออง

โดยในส่วนของ ทช.ได้ติดตั้งระบบ High Pressure Water System ปล่อยละอองน้ำเพื่อดักจับละอองฝุ่น PM 2.5 จำนวน 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 7 สะพานภูมิพล ถนนราชพฤกษ์ กม.15+050 และถนนราชพฤกษ์ ช่วงทางต่างระดับสวนเลียบ พร้อมขอความร่วมมือผู้รับจ้างดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดมลภาวะ ทางอากาศ PM 2.5 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศ ให้ขอความร่วมมือผู้รับจ้าง ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

- จำกัดพื้นที่หน้างานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

- เข้มงวดมาตรการป้องกันและลดฝุ่นละออง เช่น การฉีดพรมน้ำ การทำความสะอาดล้อรถ เข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง

การกวาดล้างถนนที่เปื้อนดินจากการก่อสร้าง การปิดคลุมวัสดุก่อสร้างในการเก็บกองและขนย้าย

- จัดการขยะอย่างเหมาะสม ห้ามเผาโดยเด็ดขาด

- พิจารณาวิธีการก่อสร้างที่ใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงน้อย เช่น warm mix asphalt

- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี ห้ามใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเขม่าควันดำ

และงดใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วกับเครื่องจักร

- อำนวยความสะดวกต่อการจราจรบนถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดจากการก่อสร้างและบำรุงทาง

- ทำความสะอาดเศษฝุ่นและเศษวัสดุที่สะสมบริเวณขอบทางและเกาะกลางอย่างสม่ำเสมอ

- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดและเลือกใช้เกรดน้ำมันให้เหมาะสมตามมาตรฐาน

- ปรับตั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคู่มือประจำรถกำหนด

- ตรวจสอบและทำความสะอาดเขม่าที่ตกค้างสะสมอยู่ในท่อไอเสีย

- ตรวจวัดและเติมลมยางให้ได้มาตรฐานกำหนดตามแต่ละชนิดของรถโดยให้เหมาะสมกับการใช้งาน

- หมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนทันทีเมื่อเสื่อมสภาพ

อย่างไรก็ตาม ทช.ยังได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างจัดทำบัญชีเครื่องจักร ระบุประเภทและหมายเลขทะเบียนของแต่ละโครงการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศในระยะยาวต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ