ตู้ผ่านท่าเรือ 9.558 ล้าน ที.อี.ยู. กทท.กวาดรายได้ 1.5 หมื่นล.

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตู้ผ่านท่าเรือ 9.558 ล้าน ที.อี.ยู. กทท.กวาดรายได้ 1.5 หมื่นล.


เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปดังนี้

ทกท. เรือเทียบท่า 3,791 เที่ยว เพิ่มขึ้น 16.90% สินค้าผ่านท่า 21.476 ล้านตัน ลดลง 2.60% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.451 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 3.10%

ทลฉ. เรือเทียบท่า 10,686 เที่ยว ลดลง 8.00% สินค้าผ่านท่า 90.156 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.20% ตู้สินค้าผ่านท่า 8.110 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.14%

ทชส. เรือเทียบท่า 2,912 เที่ยว ลดลง 19.42 % สินค้าผ่านท่า 243,791 ตัน ลดลง 4.29% ตู้สินค้าผ่านท่า 3,460 ตู้ เพิ่มขึ้น 23.26%

ทชข. เรือเทียบท่า 806 เที่ยว ลดลง 25.58% สินค้าผ่านท่า 52,945 ตัน ลดลง 25.92%

ทรน. เรือเทียบท่า 318 เที่ยว เพิ่มขึ้น 10.42% สินค้าผ่านท่า 135,061 ตัน เพิ่มขึ้น 51.43% ตู้สินค้าผ่านท่า 3,715 ตู้ เพิ่มขึ้น 63.30%

ผลการดำเนินงานของ กทท. มีตู้สินค้าผ่านท่าทั้งที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 9.558 ล้าน ที.อี.ยู.รวมรายได้ปีงบประมาณ 2562 เป็นจำนวน 15,157 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้าการตอบโต้ด้วยการตั้งกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

อีกทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิก GSP หรือสิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะถัดไป ขณะที่ผลการดำเนินงานของ ทรน. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายส่งเสริมกรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศ BIMSTEC กับ ทรน. ส่งผลให้ผลการดำเนินการด้านเรือเทียบท่าขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.42% ด้านสินค้าและตู้สินค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น 51.43% และ 63.30% ตามลำดับ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ