เปิดแล้วงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เปิดแล้วงาน


งาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ 214 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจไอทีและดิจิทัลเพื่อ SMEs จาก 12 ประเทศ จัดแสดงสินค้าครอบคลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างครบวงจร และได้รับการสนันสนุนการจัดงานจาก Deutsche Messe AG เพื่อสร้างเวทีที่ขับเคลื่อนไปด้วยธุรกิจ คอนเทนต์ และองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรม

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 8,000 ราย มีการเจรจาธุรกิจมากกว่า 200 นัดหมาย พร้อมด้วย 80 วิทยากรชั้นนำในอุตสาหกรรมกับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและธุรกิจกว่า 17 หัวข้อ ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นาย ซาจิด ฮูเซนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 เป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจและความรู้ด้านไอที และดิจิทัลแบบครบวงจร เป็นจุดนัดพบของผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่สามารถอัพเดทเทรนด์นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชั่นล่าสุด ซึ่งนอกจากจัดแสดงสินค้าแล้ว ภายในงานมีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด เช่น การประชุม CEBIT x Tech Talk Thai รวมทั้งอีกหลากลายสัมมนาที่จัดโดยสมาคมและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เอสเอ็มอี คลินิก และโซนจัดแสดงหุ่นยนต์”

การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากภาคอุตสาหกรรม: กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนในประเทศไทยงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 ได้รับเกียรติจากนาย ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมิสเตอร์ซาจิด ฮูเซนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “ในนามของหน่วยงานภาครัฐ ดีป้ามุ่งผลักดันให้เกิดการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายบริบท เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยงาน CEBIT ASEAN Thailand ถือเป็นงานที่สามารถตอบโจทย์เทคโนโลยีและดิจิทัลแบบครบวงจร ด้วยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งตรงกับเป้าหมายการทำงานของดีป้า และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand ได้รวบรวมผู้ประกอบการกว่า 200 รายจาก 12 ประเทศ ที่เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีหลากหลายแขนง ทั้งนี้ยังมีการสอดแทรกด้วยเนื้อหาความรู้ที่ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกว่า 80 ราย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ของกำลังคนจุดประกายด้านการพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้น ถือเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่กับผู้มีความต้องการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ในวงกว้างสำหรับคนทั่วไปได้สร้างเสริมความรู้เพื่อความยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “CEBIT ASEAN Thailand 2019 ที่เป็นเวทีแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ผู้ประกอบการ StartUp SMEs และบริษัทต่างๆ เพื่อการสร้าง และขยายธุรกิจ รวมถึงการเป็นเวทีให้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่ทำงานในแวดวง IT ให้สามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง ซึ่งการสร้างโอกาสและอนาคตให้กับทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปัจจุบันที่มีเป้าหมายในการผลักดันคนไทยให้เป็น Smart Citizen ทั้งการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานในสาขาอาชีพใหม่ๆ การ Reskill และUpskill เพิ่มเติมทักษะให้กับวัยแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ และสามารถเปลี่ยนอาชีพเพื่อรองรับอนาคตที่แรงงานจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่านเครือข่ายนักวิจัยในสังกัด เพื่อเป็นการส่งผลถึงการพัฒนาระบบนิเวศน์การวิจัยให้เอื้อต่อการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมในอนาคต”

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าว่า “ทีเส็บมีนโยบายใช้งานแสดงสินค้านานาชาติขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม 12 อุตสาหกรรมหลักของนโยบาย 4.0 การสนับสนุนงาน CEBIT ASEAN Thailand เป็นครั้งที่สองในปีนี้จึงเป็นการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว และเป็นการช่วยสะท้อนให้ตลาดมองเห็นพลวัตและโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยและมองเห็นย่างก้าวที่ไม่หยุดนิ่งของประเทศไทยที่มุ่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมชั้นสูง สอดคล้องกับการจัดอันดับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยในตลาดโลกที่มีการขยับตัวสูงขึ้น และเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักในการขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจของงาน CEBIT ASEAN Thailand ทีเส็บได้ให้การสนับสนุนผ่านแคมเปญ ASEAN+6 Privilege สามารถดึงผู้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีนให้มาเจรจาซื้อขายในงาน ซึ่งเป็นการช่วยตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคต่อไป”
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ