“เด่นหล้า” เปิดตัวโรงเรียนอินเตอร์ ชูจุดเด่น “ภาษา-วิทย์-คณิต” หวังปั้นบุคลากรร่วมพัฒนาชาติไทย

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“เด่นหล้า” เปิดตัวโรงเรียนอินเตอร์ ชูจุดเด่น “ภาษา-วิทย์-คณิต” หวังปั้นบุคลากรร่วมพัฒนาชาติไทย


เด่นหล้า” เปิดตัว “DLPS” โรงเรียนระดับประถม 3 ภาษา มาตรฐานนานาชาติ หวังตอบโจทย์การศึกษาไทย พร้อมชูจุดเด่น “ภาษา-วิทย์-คณิต” ปูพรมปั้นบุคลากรร่วมพัฒนาชาติไทย จ่อเปิดป.1-4 ปีการศึกษา 63 ก่อนขยาย .5-6 ปี64-65

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม 3 ภาษา (Denla Primary School : DLPS)เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่เครือเด่นหล้าบริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้มีความแข็งแกร่งทางการศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี มีทักษะชีวิต และมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ จากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม) โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 และโรงเรียนนานาชาติ Denla British School ถือเป็นทีมคุณภาพในการผลิตนักเรียนให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อยังโรงเรียนประถมศึกษาระดับต้นๆ ของเมืองไทย โดยมีนักเรียนที่เรียนจบจากเครือโรงเรียนเด่นหล้ามาแล้วถึง 30,000 คน หรือในแต่ละปี มีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 600-700 คน/ปี

ล่าสุด ได้เปิดหลักสูตร DLPS ในระดับชั้น ป.1-ป.4 ในปีการศึกษา 2563 และเตรียมเปิดรับสมัครระดับชั้น ป.5-ป.6 ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ต่อไป เพื่อตอบโจทย์ด้านการเรียนการสอนของนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเดิม รวมถึงกระบวนการเรียนในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม โดยตั้งเป้าหมายมีนักเรียน 25 คนต่อห้องเรียน หรือ 75-100 คนต่อรุ่น ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกกว่าโรงเรียนนานาชาติประมาณ 10% แบ่งเป็น ระดับชั้น ป.1-ป.2 ราคา179,000 บาท/เทอม, ระดับชั้น ป.3-ป.4 ราคา 185,000 บาท/เทอม และ ป.5-ป.6 ราคา 190,000 บาท/เทอม 

สำหรับ DLPS เป็นหลักสูตรไฮบริดดึงความเป็นเลิศและจุดแข็งของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนเทียบเท่ามาตรฐานในหลักสูตรนานาชาติ มีความเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี เน้นการลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการเรียนเชิงทฤษฎี เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนไม่เพียงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียน แต่มีองค์ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต พร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมวิชา AI and Innovation เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานการ Coding, Programming ด้วย

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ปกครองถามมาตลอดว่าทำไมโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าถึงไม่เปิดโรงเรียนประถม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าเด่นหล้าจะปลูกฝังความเป็นเลิศทางการศึกษาให้เด็กๆ และสามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศได้เหมือนอย่างที่เคยปั้นเด็กๆ ให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนประถมชั้นนำของประเทศได้ ในปี 2563 นี้ เรามีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวโรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา หลักสูตร English Programme ด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างในการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเลิศในทุกด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ EXCELLENCE FOR AL”

ดร.เต็มยศ กล่าวต่ออีกว่า การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในปัจจุบันนั้น ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา และด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงคณิตศาสตร์ ที่ถือเป็นกระบวนการเรียนที่สำคัญในยุคปัจจุบันเพื่อตอบสนองตามสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังสอดรับกับการพัฒนาบุคลากรของไทยในอนาคตผนวกกับในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) และจังหวัดนนทบุรี ที่ยังมีโรงเรียนนานาชาติจำนวนน้อย จึงเป็นเหตุผลที่เปิดหลักสูตร DLPS ขึ้น โดยมุ่งเน้นด้วยจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่ คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์, หลักสูตรEnglish Programme แบบไฮบริดดึงความเป็นเลิศที่สุดของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน, เน้นความแข็งแกร่งด้าน AI บูรณาการการสอนแบบ STEM และมุ่งสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นในอนาคต 21st Century Skills

“ผมมีความเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพเรียนภาษา วิทย์ และคณิตได้ ผมไม่อยากได้ยินคำว่า ผมเรียนไม่ได้หรอกเพราะผมโง่เลข แต่เชื่อหรือไม่ว่า การเรียน “ภาษา-วิทย์-คณิต” สามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ เพราะประเทศขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ไม่ได้ และก็มีผลวิจัยว่า ความรู้รอบโลกกว่า 90% อยู่ในภาษาอังกฤษ ถ้าเก่งแค่วิทย์และคณิต แต่ไม่ได้ภาษาก็จะเป็นจุดอ่อนได้ ดังนั้น ทางโรงเรียนเด่นหล้าจึงชูเช่นเด่นด้านนี้ในการพัฒนาเด็กให้ไปสู้อนาคตของชาติ”
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ