คมนาคม เร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คมนาคม เร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี


นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีอาคารที่พักผู้โดยสารขนาดพื้นที่ 14,196 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 2,304,000 คนต่อปี ลานจอดอากาศยานขนาด 120 × 375 เมตร รองรับอากาศยานแบบโบอิ้ง 737 ได้ 5 ลำในเวลาเดียวกัน ทางวิ่งความยาว 45 × 3,000 เมตร มีสายการบินให้บริการเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีบ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินสปริงส์แอร์ไลน์ ในปี 2561 มีจำนวนผู้โดยสาร 2,108,627 คน

โดยท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานฯ อาทิ การปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ขนาด 57,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง ลานจอดอากาศยาน รองรับอากาศยานแบบโบอิ้ง 737 ได้ 8 ลำในเวลาเดียวกัน ทางวิ่งใหม่ขนาด 45 × 3,400 เมตร การจัดหาทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพขึ้น - ลงอากาศยาน ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นต้น เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีเพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาท่าอากาศยานเป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางตามนโยบายของกรมท่าอากาศยาน "เชื่อมโลก เชื่อมไทย สู่เมืองรองด้วยมาตรฐานสากล"

นายถาวร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีภาคเอกชนสนใจจะสร้างท่าอากาศยานบริเวณเกาะพงัน บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งต้องรอผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ในโอกาสนี้ได้สั่งการให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาการคมนาคมขนส่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เอกชนรับทราบการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ภายในท่าอากาศยานฯ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ