โรงพยาบาลสิรินธร จัดวิ่ง“LOVE LIFE RUN วิ่งด้วยใจให้ชีวิต”

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสิรินธร จัดวิ่ง“LOVE LIFE RUN วิ่งด้วยใจให้ชีวิต”


นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ แพทย์หญิงคัชรินทร์เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรมวิ่งการกศุลเพื่อสุขภาพ “โรงพยาบาลสิรินธร มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” “LOVE LIFE RUN วิ่งด้วยใจให้ชีวิต” ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มาดำเนินการในการขยายบริการผู้ป่วยในให้ได้จำนวน 400 เตียง จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องตรวจสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ และเพื่อจัดกิจกรรมด้านการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิรินธร

ระยะทางเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และวิ่ง 10 กิโลเมตร แบ่งเส้นทางการวิ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเส้นทางการวิ่งเริ่มต้นจากลานกิจกรรมโรงพยาบาลสิรินธร เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run วิ่ง ออกจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปสิ้นสุดที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงกลับตัวและวิ่งเข้าลานกิจกรรม ณ จุดสตาร์ท

2. เส้นทางวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร เริ่มต้นจากลานกิจกรรมโรงพยาบาลสิรินธร วิ่งออก

ถนนสุขาภิบาล 2 ไปสิ้นสุดที่นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจมโมโปลิส) กลับตัว และวิ่งเข้าลานกิจกรรม ณ จุดสตาร์ท

สำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้ การวิ่งทั้ง 2 ระยะมีค่าสมัคร 500 บาทต่อท่าน โดยผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อเดินวิ่งการกุศล โรงพยาบาลสิรินธร มินิมาราธอน ครั้งท่ี1 เบอร์วิ่งและเหรียญสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย และยังมีโล่รางวัล overall ชายหญิง 5 กิโลเมตรและ 10 กิโลเมตร รวม 4 รางวัล และเสื้อรางวัล finisher สำหรับชาย 50 ท่านแรก และหญิง 50 ท่านแรก ท่ี่เข้าเส้นชัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร รวม 200 รางวัล

สำหรับช่องทางในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.lemonpass.com ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ internet banking และจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือเลือกมารับด้วยตนเองที่โรงพยาบาลสิรินธร และจะมีการเปิดสมัครรแบบ walk in ได้ที่ เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสิรินธร ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ