เปิดระบบ Auto e-Permission รับจดเครื่องสำอาง ส่งเสริมผู้ประกอบการ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เปิดระบบ Auto e-Permission รับจดเครื่องสำอาง ส่งเสริมผู้ประกอบการ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ


อย. เปิดมิติใหม่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e – Permission) ชี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดออกใบรับจดแจ้งผ่านระบบทันที เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมการประกอบการ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขานรับนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดย อย. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e -Permission)

โดยระบบดังกล่าวจะทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และประมวลผลข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งเข้ามา ได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อเครื่องสำอาง สารห้ามใช้ สารต่าง ๆ ที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการต้องรับรองตนเองตาม Check list เมื่อระบบตรวจสอบและประมวลผลแล้วผ่านเงื่อนไขทั้งหมด จะทำการออกใบรับจดแจ้งผ่านระบบได้ทันที ทำให้เกิดความรวดเร็วในการยื่นขออนุญาต ส่งเสริมการประกอบการ ก่อให้เกิดกระบวนการผลิต การจ้างงาน และการค้าขายตามมา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับระบบดังกล่าวจะยกเว้นในบางผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบกระบอกฉีดยา ขวดยาฉีด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับจุดซ่อนเร้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ อย. มีระบบการตรวจสอบภายหลังการรับจดแจ้ง หากตรวจพบความผิด พร้อมเพิกถอนใบรับจดแจ้งและดำเนินการตามกฎหมายทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวด้วยว่า อย. มิติใหม่ เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยได้เดินเครื่องเปิดใช้ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e – Permission) อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง โดยสามารถดำเนินการจดแจ้งผ่านระบบของ อย. ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากระบบประมวลผลแล้วพบว่า อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับจดแจ้งผ่านระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e – Permission) ได้ก็จะออกใบรับจดแจ้งให้ผ่านระบบทันที
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ