มช. ผนึก จ.แพร่ จัดโรดโชว์ยกระดับก้าวสู่เมืองเฟอร์นิเจอร์มูลค่า 3.8 หมื่นล้าน

วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มช. ผนึก จ.แพร่ จัดโรดโชว์ยกระดับก้าวสู่เมืองเฟอร์นิเจอร์มูลค่า 3.8 หมื่นล้าน


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เครื่องเรือน เครื่องใช้จังหวัดแพร่ เดินหน้าพัฒนาและยกระดับจ.แพร่ ก้าวสู่การเป็นเมืองเฟอร์นิเจอร์ พร้อมจัดงานโรดโชว์ “Phrae Furniture City 2019เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเข้าร่วมงาน สภาสถาปนิก19ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนานนับร้อยปีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่รู้จักโดยทั่วไป เนื่องจากจังหวัดแพร่เคยเป็นแหล่งป่าไม้สักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ      

โดยปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน รวม 1,391 แห่ง รวมเงินลงทุน 1,295 ล้านบาท มีการจ้างงาน 11,824 คน และยังมีผู้รับจ้างรายย่อยกระจายอยู่ในเขตอำเภอสูงเม่นอีกราว 9,000 ครัวเรือน ประมาณการมูลค่าทางการค้าของอุตสาหกรรม ราว 5,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามมูลค่าทางการค้ายังถือว่าอยู่ในระดับต่ำเฉลี่ย 3.5 ล้านบาทต่อโรงงานต่อปี นอกจากนี้ยังพบปัญหาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ได้แก่ การลดลงของพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ การขาดแคลนแรงงาน แรงงานขาดทักษะงานไม้ชั้นสูง ปัญหาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางและขายส่งโดยไม่มีหน้าร้านแสดงสินค้า มีช่องทางการตลาดน้อย เป็นต้น

ทั้งนี้ จึงทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปได้ช้าเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเจปาร่า ซึ่งเป็นเมืองเฟอร์นิเจอร์ของอินโดนีเซีย ที่เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในเอเชีย มีมูลค่าการค้าเฟอร์นิเจอร์จากเมืองนี้ปีละ 38,000 ล้านบาท ดังนั้น  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองเฟอร์นิเจอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนไม้ จังหวัดแพร่ และยกระดับทั้งด้านคุณภาพ ราคาและช่องทางการจัดจำหน่าย อันเป็นการแก้ไขและพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยอีกว่า ภายใต้โครงการดังกล่าว    กำหนดให้มีการจัดงาน “Phrae Furniture City 2019” ขึ้น ในวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักและของแต่งบ้านจากวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับโดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ พร้อมกันนี้ยังจะนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน “สภาสถาปนิก´19” ในระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี โดยงานดังกล่าวเป็นการประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างครั้งแรก รวมทั้งยังเป็นเวทีรวมตัวของสถาปนิกทุกสาขามากที่สุดในประเทศไทย จัดโดย สภาสถาปนิก อีกด้วย

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ