NIA ผลักดันความร่วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะไทย-ออสเตรีย

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

NIA ผลักดันความร่วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะไทย-ออสเตรีย


ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “Bangkok - Vienna Innovation District Exhibition” ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ครบรอบ 150 ปี ว่า “NIA สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และ City of Vienna มีความร่วมมือในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา NIA ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของ City of Vienna ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ และเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม” โดย NIA ได้ริเริ่มและพัฒนาย่านนวัตกรรมเพื่อสร้างให้เกิดนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ โดยเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีความพร้อมในการสร้างสรรค์การพัฒนาทางนวัตกรรม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย

ทั้งนี้ NIA จึงได้นำแนวคิดในการเชื่อมโยงย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานครทั้ง 7 ย่าน ได้แก่ ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพโยธี ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมคลองสาน ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท ย่านไซเบอร์เทคกรุงเทพ ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง เป็นต้น เพื่อวางแผนให้เกิดเป็นระเบียงนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok innovation Corridor โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของเมือง ซึ่งเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่เสมอ การใช้ประโยชน์พื้นที่แบบ Mix-use ที่พร้อมให้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนไอเดีย และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่การสร้างธุรกิจที่ขับคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเชื่อมโยงรอยต่อระหว่างย่านนวัตกรรม จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงของกลุ่ม Sector และเสริมจุดเด่นของแต่ละย่านให้สมบูรณ์เพื่อดึงดูดเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทั้ง 7 ย่านนวัตกรรมเพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ และง่ายต่อการตัดสินใจในการลงทุน โดยข้อมูลต้องแสดงข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน อันประกอบไปด้วย สินทรัพย์ทางกายภาพ อันแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอาคาร ประเภทอาคาร และการเดินทาง สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ แสดงข้อมูลกลุ่ม Sector และธุรกิจ Startup ในพื้นที่ สินทรัพย์ทางเครือข่าย แสดงหน่วยงานสนับสนุนทั้งเงินทุน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่ง Platform ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการจดจำลักษณะเด่นและสร้างความเข้าใจถึงลักษณะเด่นของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน โดยผู้ที่สนใจสามารถชมตัวอย่าง Platform ได้จากย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ