รัฐทุ่ม 2.4 หมื่นล้าน ประกันรายได้ยางพารา

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รัฐทุ่ม 2.4 หมื่นล้าน ประกันรายได้ยางพารา


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2562  ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกรรมการฯและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีวาระเพื่อพิจารณา 5 วาระ โดยเรื่องสำคัญ คือ หลังการประชุมซึ่งใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง

นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติในส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 มีมติคืออนุมัติการประกันรายได้ยางพาราในยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 23 บาทต่อกิโลกรัม ของสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สูงสุดครัวเรือนละ 25 ไร่เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียน

โดยเกษตรกรที่ตกหล่นยังสามารถขึ้นทะเบียนได้ และคณะกรรมการระดับตำบลและการยางแห่งประเทศไทยจะต้องตรวจสอบว่าปลูกจริงหรือไม่ ยางชนิดไหน แล้วรายได้ส่วนต่างนั้นเจ้าของสวนยาง 1.4 ล้านราย ผู้กรีดยาง 3 แสนรายโดยประมาณจะได้รับสิทธิ  ซึ่งรัฐบาลใช้งบประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท

จากนี้ก็จะนำมตินี้เสนอ ครม.เห็นชอบต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงาน สามฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนเกษตรกร เพื่อหาแนวทางการสร้างสวนยางที่ยั่งยืน และจะเร่งรัดการส่งออกยางที่จีน และอินเดีย รวมทั้งมอบให้การยางแห่งประเทศไทยนำยางไปขายด้วย โดยสามารถร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ได้

การจ่ายเงินให้กับชาวสวนยางหลัง จากที่เสนอเรื่องเข้าครม. คาดว่าจะจ่ายได้ในล๊อตแรกถึงมือขาวสวนยางในวันที่1-15พ.ย.นั้นหมายถึงว่า กยท .จะต้องลงตรวจสอบความถูกต้องว่าเค้าขึ้นทะเบียนถูกต้องและผลิตยางถูกต้องตามที่เราจะจ่ายหรือไม่จากนั้นเมื่อถูกต้องก็จะจ่ายโดยผ่าน ธกส.ทันที นายจุรินทร์กล่าว

นอกจากนั้นวาระเพื่อพิจารณาอื่น คือ การอนุมัติขยายวงเงินสินเชื่อและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท การอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการ (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท การอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท การอนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ

อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเปิดโอกาสให้คนที่ปลูกจริงและมีกรรมสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนได้เพราะถือว่านโยบายประกันรายได้ยางเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ โดยการจ่ายเงินงวดแรกให้เร็วกว่าเดิมจากที่กำหนดไว้วันที่ 15 ธค.2562 ร่นมาเป็นระหว่างวันที่ 1-15 พย เนื่องจากโครงการประกันรายได้ยางพารายังต้องมีคณะกรรมการระดับตำบลเป็นผู้ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง จะได้สามารถเทียบเคียงกับสินค้าเกษตรอื่นๆที่รัฐบาลประกันรายได้ และต้องปรับราคาอ้างอิงเป็นราคาก่อนหน้านี้ คือ ราคาระหว่างเดือนเมษายน 62 - กันยายน 2562 จากนั้นจ่ายงวดสอง 1-15 มกราคม 2563 งวดสาม 1-15 มีนาคม 2563 โดยมีกระบวนการคือ กยท (การยางแห่งประเทศไทย)ต้องตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จแล้วส่งผลให้ ธกส ซึ่งจะใช้เวลา 3 วันจะโอนเงินทันที

ดังนั้น กยท ต้องตรวจสอบเสร็จภายในวันที่ 12 โดยในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหามาตรการนี้ต้องให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก่อนนำเสนอบอร์ด ธกส เพื่อเห็นชอบก่อนภายใน 24-25 ตค.นี้

สำหรับโครงการประกันรายได้ยางพารา คือหนึ่งในโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด คือ ปาล์ม ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย ได้เสนอขออนุมัติโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 โดยขอให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ กนย.(คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวันนี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในเร็วๆนี้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ