อลิอันซ์ อยุธยา ปันความรู้สู่เด็กไทย สานต่อโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14 กระตุ้นจิตสำนึกรักชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อลิอันซ์ อยุธยา ปันความรู้สู่เด็กไทย สานต่อโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14 กระตุ้นจิตสำนึกรักชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์


อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าปันความรู้สู่เด็กไทย กับโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14 สนับสนุนเด็กไทยให้มีจิตสำนึกรักชาติ พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์  สานต่อความภูมิใจกับ 14 ปีเต็ม ที่นำเด็กนักเรียนและบุคคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์มาแล้วรวมทั้งสิ้น 52,000 คน ด้วยเส้นทางทัศนศึกษาล่าสุด ตามรอยโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์สำคัญของชาติ ได้แก่ ภูเขาทอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิวเซียมสยาม โดยมีรุ่นพี่จากโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย    อลิอันซ์ อยุธยา รุ่น1-4 นำเที่ยวพร้อมให้ความรู้และดูแลตลอดเส้นทาง

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนไทย ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกีฬา เทคโนโลยี การเงิน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมี โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก เป็นหนึ่งในโครงการหลักสำคัญที่เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยโครงการนี้ ไม่เพียงแต่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างจิตสำนึกรักชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์และอาชีพเกี่ยวข้องอีกด้วย จนถึงปัจจุบัน เราได้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและสนับสนุนให้เข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์ไปแล้วถึง 17 คน ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ที่สำคัญพวกเขาได้เดินตามความฝัน สร้างมันให้เป็นจริง และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองชอบได้

ทั้งนี้ โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันนี้ จำนวน 52,729 คนแล้ว ในปีนี้เส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วย ภูเขาทอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิวเซียมสยาม ซึ่งแต่ละที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มุ่งเน้นการเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

“ความสำเร็จดังกล่าวยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจต่อยอดความรู้ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และฝึกการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ในปีนี้นักเรียนที่ร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ได้ฝึกภาคปฏิบัติ ที่วัดโพธิ์ ผ่านการฝึกฝนจากคณะพระอาจารย์ จนสำเร็จเป็นยุวมัคคุเทศก์รุ่น 4 นอกจากนี้ยุวมัคคุเทศก์ รุ่น 1-3 จำนวน 10 คนก็ได้ปฏิบัติงาน พาน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท่องเที่ยวตามเส้นทางของโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้” นางสาวพัชรา กล่าวเสริม

สำหรับหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์นั้น ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 5 รุ่น โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯแล้ว จำนวน 240 คนตั้งแต่รุ่น 1-5 ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ยังสานต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บรรยายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ได้พานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปเรียนรู้ ปัจจุบันยุวมัคคุเทศก์รุ่น 1-4 จำนวน 18 คน ได้ปฏิบัติงานที่ภูเขาทอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิวเซียมสยาม

นางสาวอรวี เก่งกล้า ยุวมัคคุเทศก์รุ่น 1 จากโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก และโครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ปีที่ได้รับโอกาสจากอลิอันซ์ อยุธยา ได้เรียนรู้ศึกษา และบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละที่ ล้วนให้ความรู้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ให้ศึกษา ซึ่งตนชอบพูด ชอบการบรรยายให้ผู้อื่นฟัง ทำให้ต่อยอดพัฒนาตัวเอง และอยู่กับโครงการฯ ตลอดมา แม้เพื่อนๆที่อยู่รุ่น 1 ด้วยกันจะแยกย้ายไปเรียนตามที่ตัวเองสนใจ แต่ด้วยความที่ชอบด้านประวัติศาสตร์ จึงอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้พี่ๆทีมงานที่คอยดูแลเอาใจใส่ คอยสอน แนะนำ ให้กำลังใจมาตลอด  และที่สำคัญสามารถสร้างรายได้จากการทำงานในโครงการฯในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์อีกด้วย

ช่วงที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้เลือกหลายคณะที่อยากเข้าเรียน เมื่อได้ทบทวนดูแล้ว ปัจจุบันเราได้ทำงานเป็นยุวมัคคุเทศก์ มีความชอบและสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ จึงตัดสินใจเลือกเรียนในด้านนี้ ในคณะโบราณคดี เอกประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ 1”

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสู่สังคม ซึ่งเราได้ริเริ่มและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย”
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ