เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง จาก ก.ล.ต

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง จาก ก.ล.ต


เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง จาก นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย เอไอเอ ประเทศไทย ถือเป็น 1 ใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง เนื่องมาจากการสนับสนุนให้พนักงานเอไอเอเก็บออมเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณ พร้อมทั้งการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการเก็บออม การลงทุน รวมไปถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งในปัจจุบัน เอไอเอ ประเทศไทย มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคิดเป็น 100% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีสมาชิกเลือกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตั้งแต่ 10-15% คิดเป็น 67% ของสมาชิกกองทุน อย่างไรก็ดี เอไอเอ ยังคงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออมและการลงทุนเพื่อให้พนักงานทุกคนมีเงินไว้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอในวัยเกษียณอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ตามคำมั่นสัญญาในการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานมอบรางวัลดังกล่าว
จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ