“รัฐ-เอกชน” จับมือจัดงาน “TMOX-OGET 2019” โชว์นวัตกรรมล้ำ-เสริมพลังอุตสาหกรรมเรือไทย

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“รัฐ-เอกชน” จับมือจัดงาน “TMOX-OGET 2019” โชว์นวัตกรรมล้ำ-เสริมพลังอุตสาหกรรมเรือไทย


รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ หนุนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 จัดทัพอุตสาหกรรมเรือไทย ขึ้นแท่นฮับการเดินเรือแห่งอาเซียน เตรียมพร้อมรองรับมาตรการ IMO 2020 หนุนแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายวิบูรณ์ คะงุ่ย หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโครงสร้างนอกชายฝั่ง บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และกรรมการบริษัท ยูนิไทย ออฟเชอร์ จำกัด ประธานในพิธีเปิด งาน Thailand Marine & Offshore Expo 2019 เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศ โดยปัจจุบันร้อยละ 90% ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศอาศัยการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนส่งด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกมาก  อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตและการซ่อมเรือ อาทิ สี/เคมีภัณฑ์ การหล่อโลหะ  เครื่องจักร  อุปกรณ์เดินเรือ  และเครื่องมือสื่อสาร อุตสาหกรรมกลางน้ำ อาทิ สถาบันการเงิน และ สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญด้านเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ และ อุตสาหกรรมปลายน้ำ อาทิ การขนส่งทางทะเล การประมง การท่องเที่ยว ฯลฯ 

“การจัดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล ถือเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Establishing Thailand as a Maritime Hub In South East Asia) โดยงานนี้ เป็นอีกช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศไทย ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ พร้อมเป็นเวทีสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในประชาคมอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก”

ด้าน นายอำนวย วงษ์พานิช ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีเปิดงาน Oil & Gas Thailand 2019 เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานของประเทศ  และถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องแสดงให้นานาชาติ รับรู้ถึงศักยภาพด้าน น้ำ ก๊าซปิโตรเคมี และอื่นๆ ของไทย อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  จำเป็นต้องอาศัยความมั่นคงทางพลังงาน อุตสาหกรรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของสังคมไทย โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ล้วนพัฒนาไปในแนวทางเพื่อสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี จึงต้องมีความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

“การจัดงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 Thailand งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี พร้อมกับงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 โดยมีผู้ประกอบการจากไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมงาน เป็นโอกาสในการขยายตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการต่อเรือ การเดินเรือ ภาคการขนส่ง อุตสาหกรรมการประมงนอกชายฝั่ง อุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านพลังงานน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New S-Curve)”

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ