พลิก ‘เกษตร’ แพค ‘ท่องเที่ยว’ 3 ล้านล้าน! ผุด! ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พลิก ‘เกษตร’ แพค ‘ท่องเที่ยว’ 3 ล้านล้าน! ผุด! ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ


ก.เกษตรผุดแผนเชิงรุกยกระดับเกษตรกรหลังน้ำท่วม เปิดกลยุทธ์ 4 ด้าน ผุดไอเดียปั้นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปลูกผลไม้ พืชผัก ไร่นา สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในรูปแบบหมู่บ้านรีสอร์ต “ฟาร์ม วิลเลจ สเตย์” แถมหนุนหมู่บ้านชาวประมง 24 จังหวัดติดทะเลทำ “ฟิชเชอร์แมน วิลเลจสเตย์” เสริมรายได้การท่องเที่ยว 3 ล้านล้าน ปั้น ‘โลจิสติกส์เกษตร’ ดึงหน่วยงานในสังกัดเชื่อมห่วงโซ่ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ลุย ‘รัฐบาลเทคโนโลยี’ เปิดบิ๊กดาต้าบริการวัน สต้อป เซอร์วิส เพิ่มประสิทธิภาพทำนาทำไร่ พร้อมรุกตลาดอีคอมเมิร์ซเต็มตัว

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะรุดหน้าไปสู่ 5 จี ไทยเราก็ยังมีเกษตรกรรมเป็นหลักและหัวใจของเศรษฐกิจประเทศอยู่ดี ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าปรับและพลิกโฉมการทำงานด้วยเทคโนโลยี รับมือดิจิทัล ดิสรัปชั่น เพื่อให้เกษตรกรและสินค้าเกษตรของไทย ผงาดสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีได้สั่งการเดินหน้าปฏิรูปกระทรวงฯด้วยการสร้างรัฐบาลเทคโนโลยี (GovTech) ด้วยการนำบิ๊กดาต้า (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน จากนั้นได้เปิด 4 แผนงาน เพื่อพลิกภาคเกษตรกรรมไทยในยุครอยต่อของ 4.0 และ 5.0

แผนงานแรกคือ“เกษตรท่องเที่ยว” ซึ่งดังที่กล่าวแต่แรกว่า เกษตรคือหัวใจ แค่สินค้า “อาหาร” ก็ส่งออกเป็นมูลค่าถึงกว่า 1 ล้านล้านบาท มีรายได้เป็นอันดับที่ 12 ของโลก แล้วหากพูดถึงการท่องเที่ยว ก็มีเม็ดเงินกว่า 2 ล้านล้านบาทจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากถึง 38 ล้านคนต่อปี และอีกกว่า 1 ล้านบาทจากนักท่องเที่ยวชาวไทย หากผนึกเกษตรและท่องเที่ยวให้ไปด้วยกัน ก็เท่ากับจะช่วยสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกรและการท่องเที่ยวไทยได้อย่างดี

*** ผุดฟาร์ม-ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ

โดยนำร่องแผนงานนี้จะเนรมิตฟาร์มต่างๆในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือปลูกผลไม้ พืชผัก ไร่นา ที่นอกจากจะสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ในรูปแบบหมู่บ้านรีสอร์ตที่เรียกว่า “ฟาร์ม วิลเลจ สเตย์” นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านชาวประมงที่ในเมืองไทยมีอยู่ 24 จังหวัดติดทะเลที่จะนำมาทำเป็นหมู่บ้านรีสอร์ตที่เรียกว่า “ฟิชเชอร์แมน วิลเลจสเตย์” ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้ เพื่อให้เม็ดเงินตกกับเกษตรกรอย่างแท้จริง จะดำเนินการในรูปแบบ รีสอร์ตของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน พร้อมผนึกกับธุรกิจเพื่อสังคมและเทคสตาร์ทอัพ ใช้ระบบออนไลน์ เทรเวลเอเจนซี (OTA-Online Travel Agencyผ่านแพลตฟอร์ม ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งซึ่งโปรเจคนี้ สิ้นปีนี้ น่าจะได้ยลโฉมหน้าอย่างแน่นอน!

*** ปั้น โลจิสติกส์เกษตร

แผนงานที่สองคือ “โลจิสติกส์เกษตร” ซึ่งต้องยอมรับว่าเกษตรกับโลจิสติกส์มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรซึ่งขณะนี้ได้ให้หน่วยงาน ตลอดจนองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาระบบเพื่อใช้ได้ทันทีในปีหน้า

*** ลุย รัฐบาลเทคโนโลยี

แผนงานที่สามคือ ‘รัฐบาลเทคโนโลยี (GovTech:Government Technology)’ โดยมีบิ๊กดาต้า (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นระบบกลางเชื่อมโยงทุกหน่วยงานให้เชื่อมถึงกัน สะดวกทั้งในด้านข้อมูลและเพื่อเป็น วัน สต็อปเซอร์วิส อันเป็นอีกก้าวหนึ่งของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมกันนั้น แผนงานบริการที่จะต้องขับเคลื่อนได้ในปีหน้า นั่นก็คือการบริการที่รวดเร็วขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เท่าทันโลกยุคดิจทัล ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ทุกหน่วยงาน เริ่งมือภายใต้นโยบาย Quick Win โดยทั้งหมดนี้คาดว่าจะต้องเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีหน้านี้เป็นต้นไป

*** บุกการค้า อีคอมเมิร์ซ

แผนงานที่สี่คือการค้าอีคอมเมิร์ซ (E-commerce )โดยนำสินค้าเกษตรจากเกษตรกรทั่วประเทศมาเข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรงจัดเป็น 3 รูปแบบคือ Farm To Shelf, Farm To Home และ Farm To Table ซึ่ง Farm To Shelf หมายถึงจากฟาร์มสู่จุดขายปลีก จะเป็นโมเดิร์นเทรด หรือร้านค้าทั่วไปก็ได้ ส่วน Farm To Home ก็คือส่งจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคที่สั่งซื้อได้โดยตรง และ Farm To Table หมายถึงจากฟาร์มสู่โรงงานผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 3 รูปแบบนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะรวบรวม ประสานงาน ทั้งในส่วนเกษตรกรและกลุ่มเอกชนผู้จะมาร่วมกันให้บริการ ในรูปของแอพพลิเคชั่น ที่จะสอดประสานกันทั้งโลจิสติกส์และบิ๊กดาต้า อันจะสามารถบริการเกษตรกร ผู้ประกอบการการเกษตร และพี่น้องประชาชนได้อย่างดี
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ