"คมนาคม" เร่ง "ทช." ฟื้นฟูน้ำท่วม สั่งรับมืออุทกภัยภาคใต้

วันพุธที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 17 ปีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ว่า ได้กำชับให้นายปฐม เฉลยวาเรศ รักษาราชการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) รวมถึงผู้บริหาร ทช. เร่งดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา  ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,282.98 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวนั้น ทช. ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 908.38 ล้านบาท โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ ทช. เตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เช่น อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก เพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบได้

ในส่วนของนโยบายที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ศึกษาแนวทางในการนำยางพาราไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น ได้เร่งรัดให้ ทช. ไปดำเนินการออกแบบแบริเออร์คอนกรีต (Rubber Buffer Barrier) ให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค.นี้ ขณะเดียวกัน ยังสั่งการให้ ทช. เร่งดำเนินการโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณนั้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาทำช่องทางพิเศษ (Special Lane) โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ด้านนายปฐม กล่าวว่า โครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ ปัจจุบันมีความคืบหน้า 70% ล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ 2% โดยจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 ธ.ค. 2562 แต่เชื่อว่าจะแล้วเสร็จและดำเนินการได้ตามแผน ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างนั้น ทช. เตรียมประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น การทดลองตีเส้นจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สะพานสาทร) จากเดิม 3 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการบริหารสัญญาณไฟจราจรด้วย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ