ไรมอน แลนด์ ปรับทัพเสริมแกร่งแต่งตั้ง“กฤษณ์ ณรงค์เดช”ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ไรมอน แลนด์ ปรับทัพเสริมแกร่งแต่งตั้ง“กฤษณ์ ณรงค์เดช”ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ


ไรมอน แลนด์ ปรับทัพเสริมแกร่งแต่งตั้ง กฤษณ์ ณรงค์เดชดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อัพฐานลูกค้า รักษาแท่นผู้นำคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ของไทย

นายไลโอเนล ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML        ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ของประเทศไทยเปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ นายกฤษณ์ณรงค์เดช เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท             และนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัทโดยหากได้รับอนุมัติแล้ว ทั้ง 2 ท่านจะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวคณะกรรมการได้มีกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เป็นวันพุธที่20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น11โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

ในการตัดสินใจของคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้ คณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าบุคคลดังกล่าวในครอบครัวณรงค์เดชเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ของการทำธุรกิจใน         บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (KPNL) ที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมระดับบนเช่นเดียวกันพร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งการเข้ามาเสริมศักยภาพทางธุรกิจในครั้งนี้บริษัทมองว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

โดยบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้ง2 ท่าน นั้นคือ กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัท               เพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้าพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของKPNL

“กรรมการที่เข้ามาจาก KPNL นั้นมีบทบาทเพื่อสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งในแง่ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและเพื่อเช่า ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังคงถือครองหุ้นในสัดส่วนเดิม  ทางกลุ่ม      ไรมอน แลนด์ มั่นใจว่าการสนับสนุนจากครอบครัวณรงค์เดชจะช่วยให้บริษัทรักษาฐานที่แข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งที่ 16% ในตลาดนี้”นายไลโอเนล ลี กล่าว

ปัจจุบัน กลุ่ม KPNL รวมกับหุ้นที่ คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือในนามส่วนตัวมีจำนวนรวม 892 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 21.4% ( ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ) โดยเมื่อมองโครงสร้างคณะกรรมการของไรมอน แลนด์ ในปัจจุบัน ที่มีตำแหน่งกรรมการรวมทั้งหมด 9ท่าน การแต่งตั้งบุคคลครอบครัวณรงค์เดช เป็นตัวแทนของ KPNL ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทนั้นกำหนดให้สูงสุดไม่เกินจำนวน 2 ท่าน จาก 9 ท่านดังกล่าวจะเห็นว่าบุคคลในครอบครัวณรงค์เดชที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทจะไม่สามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมการดำเนินการหรือการตัดสินใจในเรื่องใดๆ         ของคณะกรรมการบริษัท แต่จะเข้ามาช่วยผลักดันในด้านการขยายฐานลูกค้าซึ่งจะทำให้บริษัทรักษาความเป็นอันดับหนึ่งด้านมาร์เก็ตแชร์ในตลาดคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่อย่างแข็งแกร่งต่อไป

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ