เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่วงการอสังหาริมทรัพย์ปี 63

วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่วงการอสังหาริมทรัพย์ปี 63


นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ และพันธมิตร(REP) พร้อมด้วยดร.ธิติมา ไชยมงคล,ดร.พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณสุมัชญา เบอเรนท์เซ่น คณะกรรมการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ สมาคม คุณอัครพล บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ Avalant Co., Ltd. คุณเวทวิบูล ภูมิผิว CEO Real Exside Company Limited คุณสุธิดา สัจจะหฤทัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร รุ่นที่ 2 ร่วมประชุมกำหนดจัดโครงการ Real Tech 2020 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “Innovation & Technology Disruption, The Real Estate Challenge”

โดยภายในงานรวบรวมสุดยอด Digital  Technology ที่ช่วยสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการจัดเสวนาพิเศษ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Real Estate Digital Technology ระดับประเทศมารวมไว้ในงานเดียวอย่างคับคั่ง เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) รวบรวมกลุ่มธุรกิจ Start Up และมืออาชีพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจพร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยแนะนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพันธมิตรในด้านต่างๆรวมถึงการแสวงหาการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น กระทรวงดิจิทัลและเทคโนโลยี  และสถาบันการศึกษาชั้นนำ กำหนดจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ