“วิทยา ยาม่วง” มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกรมเจ้าท่า

วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“วิทยา ยาม่วง” มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกรมเจ้าท่า


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมเจ้าท่า โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้ารับมอบนโยบาย ในการนี้นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ให้กับนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3

จากนั้น อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพบปะพูดคุยแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า พร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมเจ้าท่า ดังนี้

1.การเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้

2.เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว จะต้องเน้นย้ำกำชับความปลอดภัย ในการตรวจตราเรือโดยสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความปลอดภัยต่อประชาชนในการเดินทางทางน้ำ

3.เร่งรัดติดตามระบบ VTS เฟส 3 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นราธิวาสและฝั่งอันดามัน เพื่อตรวจตราเรือที่เดินทางอยู่ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ

4.การบริหารปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับท่าเรือต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพัฒนาท่าเรือราชินี เพื่อยกระดับจุดเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะ ระหว่างระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสนามไชยและเรือด่วนเจ้าพระยาในท่าเรือราชินี

5.เร่งรัดให้ดำเนินการโครงการต่างๆ ของกรมเจ้าท่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

6.การติดตามโครงการท่าเรือคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจการท่าเรือและสนับสนุนการขนส่งทางน้ำให้เป็นรูปธรรม

7.การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจาก UN ในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (iuu fishing) โดยจะเดินทางมาตรวจประเทศไทยภายในเดือนธันวาคมปี2562 และการเตรียมการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (imo audit) ในปี 2564 นี้

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนพี่น้องชาวเจ้าท่า ดังคำที่ว่า One MD One Family
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ