“IDE to IPO” รุ่นที่ 4 มุ่งยกระดับธุรกิจสุขภาพและ ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์นักธุรกิจยุคใหม่

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

“IDE to IPO” รุ่นที่ 4 มุ่งยกระดับธุรกิจสุขภาพและ ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์นักธุรกิจยุคใหม่


ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า เราได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering #4) เพื่อให้เจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่มีส่วนในการเตรียมความพร้อมของกิจการ สำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยจากผลการจัดหลักสูตรในรุ่นที่ 1 ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 56 บริษัท  ในอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) รุ่นที่ 2 นั้น มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 บริษัท ในอุตสาหกรรมอาหาร และสุขภาพ ในรุ่นที่ 3 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 บริษัท ในอุตสาหกรรมนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยวและจากระบบติดตามการเติบโตของบริษัทฯ พบว่ามีจำนวนมากกว่า 20 บริษัท ที่วางแผนการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี  สำหรับ IDE to IPO ในรุ่นที่ 4 นี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 บริษัท ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  เช่น กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มการขนส่ง กลุ่มอาหาร กลุ่มบริการทางสุขภาพ ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นธุรกิจเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง และมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2562 ขยายตัวร้อยละ 2.3 อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่จะก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการยกระดับและการเสริมศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งทาง เอ็นไอเอ พร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ

ด้าน นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กล่าวต่อว่า เราได้ให้ข้อมูลภาพรวมของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับคือ องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน ไปจนถึงการบริหารจัดการระบบบัญชี กฎหมาย และภาษีสำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ จากกรณีศึกษาและประสบการณ์ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอด 10 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Dinner Talk ที่ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในบรรยากาศใกล้ชิดและเป็นกันเอง รวมถึงการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อการทำกิจกรรมเวิร์กช็อป ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดทางธุรกิจ จนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่อกันในอนาคต และคุณประพันธ์ยังได้เปิดเผยว่า สำหรับ IDE to IPO รุ่นที่ 4 วางแผนว่าจะมุ่งเน้นในกลุ่มบริษัทที่เป็นธุรกิจสร้างสรรค์ให้มากขึ้นด้วย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ