เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 1 ใน 6 สินค้า GI กระตุ้น ศก.โคราช

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 1 ใน 6 สินค้า GI กระตุ้น ศก.โคราช


โชว์อัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน หนึ่งสินค้า GI ที่มีศักยภาพสู่ตลาดโลก พาณิชย์ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนในทุกมิติ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังนำคณะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ลงพื้นที่พิสูจน์คุณภาพกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซึ่งเป็น 1 ใน 6 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีศักยภาพในการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ในกิจกรรม “พาณิชย์สัญจร” ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงฐานรากสู่ตลาดโลก (Local to Global) พร้อมเตรียมผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดในประเทศ หาช่องทางการตลาดมารองรับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน

นายวีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า “จากการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ทางกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญามีโอกาสได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้ทราบว่าชาวโคราชตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของ GI ที่จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่อไปภาครัฐจะลงมาทำงานร่วมกับพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน GI ได้ทั้งระบบ ในระยะแรกจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ GI ประจำจังหวัดที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลสินค้า GI โดยตรง ช่วยประสานงานเรื่องการจัดทำคำขอ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า จัดหาช่องทางการตลาด และผลักดันในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ได้นำคณะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทำงานจากภาคส่วนต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ลงมาดูกระบวนการผลิตสินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ได้เห็นถึงความพิถีพิถันในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจึงเป็นอีกหนึ่งสินค้า GI ที่มีศักยภาพที่เราต้องการผลักดันสู่ตลาดโลก และเชื่อมโยงแหล่งผลิตควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในทุกมิติ”

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการอีก 4 รายการ ซึ่งมีการประกาศขึ้นทะเบียนในระหว่างปี 2561 – 2562 ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และกาแฟวังน้ำเขียว ทำให้ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้วทั้งสิ้น 6 รายการ (อีก 2 รายการ ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ และเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน) โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมผลักดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นอื่นๆ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เช่น ผ้าไหมปักธงชัย มะขามเทศเพชรโนนไทย ผ้าไหมคึมมะอุ ฯลฯ เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมามีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ