เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 (The Challenger by TUBC 2019)

วันจันทร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 (The Challenger by TUBC 2019)


เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) และนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 หรือ "The Challenger by TUBC 2019" ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงแรมเบิร์คเลย์ ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้

เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ และมอบโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมได้มีโอกาสวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา โดยเอไอเอได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาไทยและมีความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และนำความรู้มาปรับใช้ในโลกแห่งธุรกิจก่อนก้าวเข้าสู่ประสบการณ์จริงในการทำงาน ทั้งนี้ เอไอเอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยในอนาคต ดังคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ 

เอไอเอ ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ Cha(lle)nger ที่ได้มีการนำเสนออย่างเป็นมืออาชีพและมีการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการบริการสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) และขอแสดงความยินดีกับทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Double Positive Consulting ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Meow Quartet และทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 Achilleus Consulting
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ