“รฟฟท.” ติวเข้มบุคลากร พัฒนาเด็กรุ่นใหม่ สร้างทักษะวิชาชีพแรงงาน รองรับภารกิจใหม่ในอนาคต

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

“รฟฟท.” ติวเข้มบุคลากร พัฒนาเด็กรุ่นใหม่  สร้างทักษะวิชาชีพแรงงาน รองรับภารกิจใหม่ในอนาคต


บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) พัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มุ่งสร้างทักษะวิชาชีพแรงงาน รองรับการภารกิจใหม่ในอนาคต 

นายกิตติพงษ์ เรืองแสน ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เผยว่า “เนื่องด้วยระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับเทคโนโลยีระบบรางที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญกับภารกิจใหม่ของ รฟฟท. ในอนาคต ทางบริษัทฯจึงมีแผนในการรับบุคลากรเพิ่ม โดยมีการแบ่งระยะเวลาการรับสมัครออกเป็นช่วงๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมในทุกมิติ  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กนักศึกษาเข้ามาฝึกงานเป็นจำนวนมาก ทำให้นอกจากเด็กรุ่นใหม่จะได้ความรู้เพิ่มเติมในด้านทักษะวิชาชีพแล้ว พี่เลี้ยงซึ่งเป็นบุคลากรเดิมขององค์กรยังได้โอกาสในการทบทวนองค์ความรู้ เสมือนเป็นการ Refresh Training  ไปพร้อมๆกัน และฝึกทักษะการเป็น Trainer ซึ่งเป็น  Skill set สำคัญของพนักงาน  ซึ่งพนักงานรฟฟท. ทุกคนได้ถูกปลูกฝังให้มีทัศนคติของการทำงานที่ดี ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพราะทุกอย่างมีผลต่อการให้บริการและความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯมองหาจากบุคลากรที่จะรับเข้ามาใหม่นั้น จึงต้องมีทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยี และมีทัศนคติในการเปิดรับสิ่งใหม่ และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา”  

ในส่วนของพนักงานปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนะทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและตรงกับทักษะที่บริษัทฯ ต้องการ บนพื้นฐานของ Competency  และเสริมทักษะด้วยระบบการเรียนออนไลน์กว่า 300 – 400 หลักสูตรให้เลือกเรียน ซึ่งพนักงานสามารถเรียนได้จากที่บ้านและเรียนเวลาใดก็ได้ ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นช่องทางให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาและต่อยอดทักษะความชำนาญในด้านการให้บริการที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติเรื่องการมี Service Mind เนื่องจากการให้บริการคือหัวใจหลักของการดำเนินงานของบริษัทฯ” นายกิตติพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ยังคงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริษัทฯ สร้างมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการต่อไป

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ