"สหกรณ์" ทุ่มงบพันล้านสู้ภัยแล้ง ปล่อยกู้เจาะบาดาลสร้างงาน

วันเสาร์ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2562นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาทให้สหกรณ์การเกษตรกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกสหกรณ์รายละ 30,000 – 50,000 บาท เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ที่กำลังลุกลามในหลายจังหวัด ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

โดยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่จะช่วยเหลือ สมาชิกสหกรณ์ในระยะเร่งด่วนนี้ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ เงินกู้วงเงิน 400 ล้านบาท ให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมไปขุดสระน้ำและ เจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ เพื่อจะได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งปีนี้ ซึ่งสหกรณ์แต่ละแห่งจะขอกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท และนำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกรายละไม่เกิน 50,000 บาท

ส่วนวงเงินกู้อีก 600 ล้านบาท นำไปให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูกพืชระยะสั้นและใช้น้ำน้อย ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในช่วงฤดูแล้งนี้ หรือสหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก

เบื้องต้นมีการสำรวจความต้องการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์จากปัญหาภัยแล้ง มีสหกรณ์ที่ต้องการขอกู้เงินเพื่อนำไปให้สมาชิกขุดบ่อบาดาลและขุดสระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน 213 แห่งใน 46 จังหวัด จำนวนสมาชิก 8,000 ราย และสหกรณ์ที่ต้องการขอกู้เงินไปพัฒนาธุรกิจ จัดหาปัจจัยการผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายให้กับสมาชิก รวมถึงนำไปให้สมาชิกกู้ยืมไปเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 340 สหกรณ์ ในพื้นที่ 56 จังหวัด จำนวนสมาชิก 20,000 ราย

“ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการนี้จำนวนมาก ซึ่งในช่วงต้นปี 2562 กรมฯได้เคยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมนำไปขุดสระน้ำไว้ใช้ในไร่นา และได้ผลตอบรับค่อนข้างดี ทำให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ได้อย่างดี สำหรับสหกรณ์ใดที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกจากปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ