สั่งศึกษาลดค่ารถไฟฟ้า 2 เส้น พร้อมเดินสายสีน้ำเงินฟรี ช่วงสถานีวัดมังกร-ท่าพระ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สั่งศึกษาลดค่ารถไฟฟ้า 2 เส้น พร้อมเดินสายสีน้ำเงินฟรี ช่วงสถานีวัดมังกร-ท่าพระ


จากนโยบายใหม่ของกระทรวงคมนาคมที่จะมีการพิจารณาปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าภายในปี 2562 นี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เบื้องต้นมีแนวโน้มนำร่อง 2 โครงการที่รัฐลงทุนเอง 100% ได้แก่ 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. และ 2.โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ สายพญาไท-สุวรรณภูมิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เรื่องการปรับลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้น มาศึกษารายละเอียดอีกครั้งว่า จะปรับลดราคาเหลือเท่าไหร่ โดยกำหนดกรอบเวลา 1 เดือนที่แต่ละหน่วยงานจะต้องมีความคืบหน้าในการดำเนินการ ซึ่งจะถือเป็นตัวชี้วัด (KPI) ยืนยันว่า จะหาวิธีลดราคาให้แน่ๆ และอาจจะไม่ใช้วิธีเข้าไปอุดหนุน เพราะจะกระทบกับภาษีของประชาชน รวมทั้งงบประมาณของไทยมีข้อจำกัด ซึ่งสายสีม่วงและแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ น่าจะทำได้ก่อน ถ้าอะไรที่ราชการเป็นเจ้าของโครงการ 100% จะดูแลง่าย ถ้าโครงการไหนเป็นแบบ PPP จะมีข้อจำกัด ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะไม่ดูแค่การลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า แต่ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษาลดราคาค่าโดยสารเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนทุกระบบนขนส่งสาธารณะ เพราะตนได้รับการเลือกมาจากประชาชนก็ต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชน

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายนั้น กระทรวงคมนาคม รฟม. และ BEM  ได้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสามารถเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการได้ในวันที่ 29 ก.ค. 2562 เป็นวันแรก เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย จากสถานีวัดมังกร-สถานีท่าพระ รวมจำนวน 5 สถานี (ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย สถานีอิสรภาพ และสถานีท่าพระ) โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00-16.00 น. โดยมีรถไฟฟ้า 3 ขบวน ให้บริการแบบ วิ่งไป-กลับ จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีท่าพระ ระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8 นาที ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน-สถานีหัวลำโพง) จะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกร-สถานีท่าพระ)

ส่วนกรณีเดินทางระหว่างสถานีวัดมังกรถึงสถานีท่าพระ (รวมจำนวน 5 สถานี) จะไม่คิดค่าโดยสาร โดยใช้เหรียญหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เดินทางในระบบรถไฟฟ้าผ่านประตูอัตโนมัติได้ตามปกติ ทั้งนี้ ออกเหรียญโดยสารได้ที่เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติหรือห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี และกรณีเดินทางเข้ามาโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน – สถานีหัวลำโพง) จะคิดอัตราค่าโดยสารตั้งแต่สถานีแรกที่อัตรา 16 บาท โดยค่าโดยสารจะเพิ่มตามระยะทาง อัตราสูงสุด 42 บาท และสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับสายสีม่วงได้ตามปกติโดยมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 70 บาท และเมื่อผู้โดยสารแตะตั๋วโดยสารที่ประตูอัตโนมัติแล้วสามารถอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน 180 นาที โดยการออกตั๋วโดยสารและการใช้ระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท BEM กำหนด

ทั้งนี้ หลังจากเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการแล้ว กระทรวงคมนาคม รฟม. และ BEM จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบและจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติจากสถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง ในวันที่ 29 กันยายน 2562 เป็นต้นไป และในต้นปี 2563 จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ซึ่งจะมีเส้นทางเชื่อมต่อเป็นวงกลม โดยมีสถานีท่าพระเป็นสถานีร่วม (Interchange Station)

นอกจากนี้ เส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินยังมีจุดที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ทั้งทางรางและทางน้ำในเขตเมือง จึงทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ