“อาร์เอส” ประกาศ แต่งตั้ง “นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” เป็นกรรมการท่านใหม่

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“อาร์เอส” ประกาศ แต่งตั้ง “นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” เป็นกรรมการท่านใหม่


นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท  อาร์เอส จำกัด (มหาชน)   เผยมติแต่งตั้ง ให้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

โดย นาย สุรชัย กล่าวว่า "บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับกรรมการท่านใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง คุณจักรกฤศฏิ์   พาราพันธกุล  เป็นกรรมการท่านใหม่ของบริษัท ด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ และความสามารถอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ RS เติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ผ่านมา และก้าวสู่เป้าหมายระยะยาวของเรา คือ การขยายกลุ่มธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นผู้นำของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน RS มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (MPC) และสื่อโทรทัศน์ควบคู่กับสื่อวิทยุ พร้อมทั้งธุรกิจเพลง"

ปัจจุบัน คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง, นายกสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท  เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด, สำหรับการศึกษาจบปริญญาตรี คณะบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University , Texas, USA  
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ