“เชียงใหม่” ลุยสร้างรถไฟรางเบา 3 สาย รับอุตสาหกรรมไมซ์

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“เชียงใหม่” ลุยสร้างรถไฟรางเบา 3 สาย รับอุตสาหกรรมไมซ์


ทีเส็บ เดินหน้าสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์ ผนึกจังหวัดเชียงใหม่ และพันธมิตรจากภาคธุรกิจเอกชน ชูแนวคิดการจัดงานไมซ์ช่วงฤดูฝน โชว์มรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยครบครัน กระตุ้นการเดินทางของกลุ่มไมซ์มายังเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวช่วง Green Season ด้านจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับ มั่นใจสาธารณูปโภค สถานที่จัดงาน ทรัพยากรท่องเที่ยว ที่พักพร้อม เร่งสร้างรถไฟรางเบา 3 สายรองรับ คาดอีก 5 ปีแล้วเสร็จ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ หรือ สสปน. กล่าวว่า “ทีเส็บเดินหน้าสนับสนุนการดึงงานไมซ์สู่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ด้วยศักยภาพของเชียงใหม่ในฐานะ 1 ใน 5 หัวเมืองไมซ์หลัก หรือ MICE City ซึ่งพันธกิจต่างๆ ที่ผ่านมาของทีเส็บ ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ส่งผลเป็นที่น่ายินดี เพราะนับตั้งแต่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่เปิดตัวขึ้นในปี 2556 จำนวนงานประชุมนานาชาติที่จัดในเชียงใหม่และเป็นงานที่ ICCA ให้การรับรองมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 250 จากจำนวนงาน 10 งานในปี 2556 เพิ่มเป็น 21 งานในปี 2560 และ 25 งานในปี 2561

ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก ICCA จำนวน 193 งาน เป็นงานที่จัดในเชียงใหม่ 25 งาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.95 หรือเป็นเมืองที่จัดงานประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ นอกจากนี้จากสถิติของ ICCA ในปี 2561 เชียงใหม่เป็นเมืองที่จัดงานประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับที่ 25 ของเอเชีย ขยับขึ้นจากอันดับ 27 ในปี 2560 และเป็นเมืองที่จัดงานประชุมนานา ชาติมากเป็นอันดับที่ 110 ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับ 130 หรือขยับขึ้น 20 อันดับ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่จัดงานประชุมนานา ชาติมากเป็นอันดับที่ 7 ของอาเซียนทั้งในปี 2560 และ 2561

โดยจากจำนวน 10 งานประมูลสิทธิที่ทีเส็บสนับสนุนและชนะในรอบครึ่งปีแรกของปี 2562 นั้น มีงานที่จะมาจัดที่เชียงใหม่ 3 งาน ได้แก่งาน Routes Asia 2020 มีจำนวนผู้แทนจากนานาชาติ 1,000 คน และจากไทย 500 คน งาน Association for Women’s Rights in Development Forum 2020 มีผู้แทนจากนานาชาติ 2,000 คน และจากไทย 200 คน และงาน Meeting of Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia ครั้งที่ 14 มีผู้แทนจากนานาชาติ 400 คน และจากไทย 600 คน

สำหรับแนวคิดจัดงานไมซ์ช่วงฤดูฝน MICE Events in the Rain ทีเส็บพร้อมร่วมแรงและร่วมมือ (Partner and Collaborator) สนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายการจัดงานไมซ์ในช่วง Green Season เพราะเชื่อมั่นในทรัพยากรไมซ์ของทางจังหวัดที่มีการพัฒนาด้วย ความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม สามารถสร้างประสบ-การณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักเดินทางไมซ์ ดังตัวอย่าง 2 ชุมชน คือ ชุมชนป่าตาลและชุมชนโหล่งฮิมคาว ที่ทีเส็บได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอให้กับผู้สื่อข่าวที่มาร่วมงาน นายจิรุตถ์ กล่าว

ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางรถยนต์ เครื่องบิน และทางรถไฟ สำหรับทางเครื่องบิน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่เมื่อปี 2561 จำนวน 2.6 ล้านคน และเป็นชาวจีนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน เนื่องจากมีสายการบิน 26 สาย บินตรงเข้าสู่เชียงใหม่ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ระดับภูมิภาคกว่า 200 เที่ยวบินในแต่ละวัน และมีจำนวนผู้มาเยือนโดยเฉลี่ย 40,000 คนต่อวัน ถือว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัด

เชียงใหม่ยังมีความพร้อมในด้าน การจัดการประชุมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และมีโรงแรมขนาด 5 ดาวหลายแห่ง มีห้องพักจำนวนมาก สามารถรองรับนักเดินทางด้านไมซ์ได้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง “กรีนซีซั่น” ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด และการดำเนินการให้เกิดการเดินทางจึงสำคัญและต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนแบบบูรณา-การ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน

ขณะที่ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า เชียงใหม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard หรือ TMVS) 16 แห่ง รวมจำนวน 56 ห้องประชุม สถานที่จัดงานพิเศษ 1 แห่ง และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ ยังพรั่งพร้อมไปด้วยสถานที่จัดงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมและห้องประชุมที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พื้นที่จัดการประชุมที่สร้างสรรค์ การสร้างทีมเวิร์ก กิจกรรมเพื่อการสันทนาการต่างๆ เพื่อเสริมประสบการณ์ใหม่ให้นักเดินทาง กลุ่มไมซ์ที่เดินทางมายังเชียงใหม่ทั้งช่วงก่อนและหลังงาน ขณะที่โรงแรมโดยรวมมี 2,500 แห่ง รวม 60,000 ห้อง

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีโครงการสร้างรถไฟรางเบา 3 เส้นทาง โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 และแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

1.สายสีแดง (ศูนย์ราชการฯ-สนาม บิน-แม่เหียะ) ระยะทาง 12 กม. เส้นทางเริ่ม ต้นจากแยกแม่เหียะสมานสามัคคี (แยกบิ๊กซีหางดง)-สนามบินเชียงใหม่-เซ็นทรัลแอร์พอร์ต-ม.เชียงใหม่(สวนดอก)-ร.พ.มหาราชฯ-วัฒโนทัยพายัพ-สถานีขนส่งช้างเผือก-ม.ราชภัฏเชียงใหม่-สนามกีฬา สมโภช 700 ปี-ศูนย์ประชุมฯ นานาชาติ-ร.พ.นครพิงค์

2.สายสีน้ำเงิน (สวนสัตว์เชียงใหม่-ท่าแพ-ดอนจั่น) ระยะทาง 11 กม. เส้นทางเริ่มต้นจากสวนสัตว์เชียงใหม่-ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ม.เชียงใหม่ นิมมานเหมินท์-วัดพระสิงห์ฯ-อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-ยุพราชวิทยาลัย-ประตูท่าแพ-ไนท์บาซ่าร์-ตลาดอนุสาร-ตลาดสันป่าข่อย-สถานีรถไฟเชียงใหม่-บิ๊กซีดอนจั่น- พรอมเมนาดา

3.สายสีเขียว (แม่โจ้-กาดหลวง-สนามบิน) ระยะทาง 12 กม. เส้นทางเริ่มต้นจากสนามบินเชียงใหม่-ม.ฟาร์อีสเทิร์น-เซ็นทรัลแอร์พอร์ต-ตลาดหนองหอย-มง ฟอร์ตวิทยาลัย-เรยีนาร์เซรีวิทยาลัย-ตลาดอนุสาร-ไนท์บาซาร์-กาดหลวง-ปริ้นซ์รอแยลวิทยาลัย-ดาราวิทยาลัย-ร.พ.แมคคอร์มิค-สถานีขนส่งอาเขต-เซ็นทรัลเฟสติวัล-แยกแม่โจ้-สี่แยกรวมโชค




บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ