กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนสาย สร.4026 จ.สุรินทร์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนสาย สร.4026 จ.สุรินทร์


นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สร.4026 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2378 – เมืองสุรินทร์ ตำบลกาเกาะ, เมืองลีง อำเภอเมือง,จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมืองสุรินทร์ และเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง และเป็นเส้นทางลัดอีกเส้นทางหนึ่งไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรมากกว่า 7,700 คันต่อวัน

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้ง ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ทช. จึงได้ดำเนินการขยายถนนสายดังกล่าว เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 7.575 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 30.300 ล้านบาท ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพ.ค. 62 ที่ผ่านมา
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ