ภัยผู้บริโภค สคบ. สั่งห้ามขาย! “บัตรพลังงาน รักษาโรคได้”

วันศุกร์ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ภัยผู้บริโภค สคบ. สั่งห้ามขาย!  “บัตรพลังงาน รักษาโรคได้”


แม้ว่าจะมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังก็ตามที แต่ก็ไม่วายที่จะมีกลุ่มหัวใสที่คอยเอาเปรียบผู้บริโภค เช่นเดียวกับกรณีการนำ “บัตรพลังงาน รักษาโรคได้” มาหลอกขายประชาชน เพื่อแช่น้ำดื่มรักษาโรคต่างๆ นาๆ

เมื่อเกิดเป็นเรื่องใหญ่โต สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก็ไม่รอช้าที่จะทำหนังสือเรียกบริษัทเอกชนขายบัตรพลังงาน มาชี้แจงข้อเท็จจริง เนื่องจากเข้าข่ายประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งผิด พ.ร.บ.ขายตรง เพราะบริษัทขอจดทะเบียนขายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง เมื่อปี 2556 และได้ถูกเพิกถอนทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งกฎหมายใหม่ต้องวางหลักประกันการประกอบการขายตรง ดังนั้นจึงมีความผิด อีกทั้งยังขายบัตรพลังงานรักษาโรค ซึ่งไม่ใช่สินค้าประเภทเครื่องสำอางแต่อย่างใด โดยความผิด พ.ร.บ.ขายตรงระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ. ได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่า เป็นการดำเนินการของบริษัท เอ็กซ์เพิร์ทโปรเน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงจาก สคบ. เมื่อปี 2556 โดยขอจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางและได้ถูกเพิกถอนทะเบียน นับแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จริง รวมทั้งยังไม่มาวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่ง สคบ. ได้เรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง และผู้ประกอบการได้มีการให้ข้อมูลพร้อมส่งมอบตัวบัตร ใบโฆษณาและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ต่อมาทาง สคบ. ได้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบความคิดเห็นทั้งสองหน่วยงานแล้ว เห็นว่า “บัตรพลังงาน” ตรวจสอบแล้วพบว่า มีระดับของรังสีสูงกว่าระดับปกติตามธรรมชาติหลายเท่าตัว เนื่องจากมีแร่ยูเรเนียมและทอเรียมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ประกอบกับมีความเห็นว่าปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนเพียงพอในการรักษาโรคได้  

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  มีคำสั่งห้ามขายสินค้าบัตรพลังงานเป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 มาตรา 36 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ผู้ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

สำหรับผู้มีไว้ครอบครองที่ประสงค์จะส่งมอบบัตรพลังงานเพื่อทำลาย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคทั้ง 4 ภาค โดยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน สคบ.1166 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ