“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เตรียมจัดงานประชุมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30

วันศุกร์ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เตรียมจัดงานประชุมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30


นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 (30th ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment : 30th ASOEN) ในนามของประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

ในการประชุมจะมีการพิจารณาความร่วมมือต่างๆ ใน 7 สาขาหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสารเคมีและของเสีย และสิ่งแวดล้อมศึกษาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนภายใต้ 7  สาขาหลัก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประเทศคู่เจรจา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ