“Google” เปิดตัว Test My Site โฉมใหม่

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

“Google” เปิดตัว Test My Site โฉมใหม่


Google เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเว็บไซต์บนมือถือที่มีความเป็นเลิศในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานบนมือถือ หรือ “Masters of Mobile” พร้อมเปิดตัว Test My Site เครื่องมือตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และประเมินความสามารถของเว็บไซต์บนมือถือในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดี

Google ได้มอบหมายให้ Accenture Interactive เฟ้นหา Masters of Mobile หรือเว็บไซต์ที่มีความเป็นเลิศในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานบนมือถือ โดยพิจารณาเว็บไซต์ของธุรกิจที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด 720 เว็บไซต์ใน 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งประเทศไทย โดยประเมินจากองค์ประกอบที่สำคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถในการค้นเจอ (Findability) 2) หน้าสินค้า (Product Pages) 3) การลงทะเบียนและ Conversion (Registration & Conversion) 4) การออกแบบหน้าเว็บบนมือถือ (Mobile Design) และ 5) ความเร็ว (Speed)

จากข้อมูลเห็นได้ว่าเว็บไซต์บนมือถือ (mobile site)ในประเทศไทยทำคะแนนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในด้านหน้าสินค้าและการออกแบบหน้าเว็บบนมือถือ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในเอเชียแปซิฟิก แต่ยังต้องพัฒนาในด้านความสามารถในการค้นเจอ การลงทะเบียนและ Conversion และความเร็ว

การศึกษาในครั้งนี้ยังได้จัดอันดับธุรกิจไทยที่มีความเป็นเลิศในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานบนมือถือ หรือ “Masters of Mobile” ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจท่องเที่ยว ค้าปลีก และการเงินเครื่องมือหนึ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาดดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์บนมือถือเข้าใจ เปรียบเทียบ และพัฒนาความเร็วของเว็บไซต์คือ Test My Site เป็นเครื่องมือตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ เป็นการนำเอา Test My Site เวอร์ชันเดิมและเครื่องมือในการวัดความเร็วของเว็บไซต์บนมือถือผนวกรวมเป็นหนึ่งเดียวบนเว็บไซต์ Think with Google โดย Test My Site ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจเรื่องความเร็วของเว็บไซต์ทั้งหมด และ/หรือหน้าเว็บย่อยในเว็บไซต์ และเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของคู่แข่ง ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้เครื่องมือนี้ เช่น BMW ที่ยกเครื่องเว็บไซต์บนมือถือใหม่ทั้งหมด ซึ่งทำให้โหลดเร็วขึ้น 3-4 เท่า นอกจากนี้สัดส่วนของผู้ที่คลิกจากเว็บไซต์ BMW.com ไปยังเว็บไซต์แผนกขายของ BMW เพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 30% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบสี่เท่า ดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้งานบนมือถือ รวมถึงวิธีวินิจฉัยประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้จากรายงานฉบับเต็มที่ Think with Google Thailand
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ