“อัมพวัน” รุดตรวจสนามบินกระบี่ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 65 รับผู้โดยสาร 8 ล้านคน/ปี

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“อัมพวัน” รุดตรวจสนามบินกระบี่ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 65 รับผู้โดยสาร 8 ล้านคน/ปี


อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารฯ โดยมีนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า การประชุมติดตามงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่นั้น ประกอบด้วย 1. ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานกระบี่ ได้ดำเนินการแก้ไขและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามการแก้ไขข้อบกพร่องด้านต่างๆ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เมื่อปลายปี 2561

2. ด้านความปลอดภัย กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน กรมท่าอากาศยาน ได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่มาติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาคาดว่าจะสามารถปิดข้อบกพร่องด้านต่างๆ ได้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน 2562

3. ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ได้ติดตามการดำเนินงานระบบเคาน์เตอร์เช็คอินร่วม (common Use) และระบบFree WiFi ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

4.ด้านการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างฯ จากผู้รับจ้าง เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และกำชับผู้รับจ้างให้ปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระมัดระวังในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่น รวมทั้งเร่งรัดดำเนินโครงการฯ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

สำหรับท่าอากาศยานกระบี่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลัง1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ และโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8 ล้านคน/ปี และสามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้งได้ถึง 40 ลำ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ