เยี่ยมชมโรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

เยี่ยมชมโรงงาน


นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM พร้อมด้วยทีมงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานของผลิตเกล็ดขนมปังของบริษัท PT.RBFOOD SUPPLY INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF โดยมีนายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ RBF และ Mr.Wanid Nakrumpa ผู้จัดการโรงงาน PT.RBFOOD SUPPLY INDONESIA ให้การต้อนรับ ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนี เซีย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ