สมาคมสื่อเกษตรฯมอบทุนช่วยเหลือบัตรหลานสมาชิก

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

สมาคมสื่อเกษตรฯมอบทุนช่วยเหลือบัตรหลานสมาชิก


นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้สื่อข่าวสายเกษตร ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องโถงอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การมอบทุนการศึกษา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นตั้งแต่ยุคนายกสาโรช บุญแสง และปัจจุบันเป็นยุคของ นายกถวิล สุวรรณ มณี จัดมอบขึ้นจำนวน 50 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กๆที่เป็นบุตรของสื่อมวลชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน

“สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลงได้”  นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าว

ขณะที่สมาชิกสมาคมฯที่นำบุตรมารับทุน กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสมาคมฯในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมาก และต้องขอบคุณสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานสมาชิก เชื่อว่าสมาชิกที่นำบุตรหลานเข้ารับทุนจะทุนการศึกษานี้ใช้จ่ายเพื่อนการศึกษาของบุตรหลานต่อไป

สำหรับงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเงินทุนการศึกษาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงาน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ