‘TedPartners’ เปิดตัว หลักสูตรพัฒนาซีอีโอระดับโลกในไทย

วันศุกร์ที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2562

‘TedPartners’ เปิดตัว หลักสูตรพัฒนาซีอีโอระดับโลกในไทย


บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหาร (Management Consulting) และสถาบันฝึกผู้นำและการบริหารระดับสูง (Institute of Leadership & Management Excellence) ‘TedPartners’ เปิดตัว Advanced Management Program สำหรับ CEO และ Successor ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพที่สุดเพื่อผู้บริหารระดับ CEO และผู้เตรียมสืบทอดตำแหน่ง CEO โดยเฉพาะและเป็นหลักสูตรระดับสูงคุณภาพระดับโลกเจ้าแรกที่เดียวในประเทศไทย!!! ภายใต้ชื่องาน Grand Launch for CEO (AMPC) by TedPartners

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเปิดตัวหลักสูตร Advanced Management Program for CEO and Successor (AMPC) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของหลักสูตรการบริหารงานธุรกิจชั้นสูงของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย!! ด้วยการเชิญเหล่าผู้บริหารระดับสูงสุดในประเทศ เข้ารับฟังการบรรยาย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลักสูตร AMPC ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อแนวโน้มทางธุรกิจ ประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆ ในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในอนาคต โดยหัวใจของหลักสูตรคือ ‘การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลเป็นอย่างมาก (Transformation)’ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายวรเทพ รางชัยกุล ประธานบริหาร เท็ด พาร์ทเนอรส์ สถาบันฝึกผู้นำและการบริหารระดับสูง และเป็นผู้ก่อตั้งกล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับคอร์สอบรมผู้บริหารระดับสูงที่ CEO สอน และ โค้ช CEO ในด้าน “การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลเป็นอย่างมาก (Transformation) กับทั้งธุรกิจและตัวผู้บริหารเอง” เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้คือ วิธีที่ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์จริง ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างได้ผล นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการพัฒนาเป็นการส่วนตัวด้วย KF4D ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถของผู้นำที่ดีที่สุดอันหนึ่งของโลกโดยบริษัท Korn Ferry ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักตนเองดีด้วยการให้ความเข้าใจและคำแนะนำแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยว ชาญในระดับโลก (Global Specialist) ของ Korn Ferry ว่าเป็นผู้นำแบบไหน ประเภทไหน ทำไมเป็นเช่นนั้น 

ความเข้าใจตรงนี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแผนพัฒนาตัวเองให้เสร็จก่อนจบโปรแกรม นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีแผนพัฒนาธุรกิจที่ได้รับการปรึกษาจากบริษัท TedPartners เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าแผนงานของผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะมีคุณภาพสูงและที่สำคัญที่สุดคือจะสามารถบรรลุผลตามต้องการได้ จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของหลักสูตรนี้คือมีการแบ่งการอบรมทางด้าน Finance ออกเป็นสามระดับคือ (ขั้นต้น, ขั้นปานกลาง, และขั้นสูง) ซึ่งสามารถทำให้รองรับพื้นฐานทางด้าน Finance ที่แตกต่างกันของผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม และสามารถพัฒนาจนให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจบในขั้นสูงได้”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ