จ่อคลอดกรมธรรม์ “ประกันกาแฟ” นำร่อง ‘บ้านผาฮี้-ปางขอน’ ลดความเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จ่อคลอดกรมธรรม์ “ประกันกาแฟ” นำร่อง ‘บ้านผาฮี้-ปางขอน’ ลดความเสี่ยง


คปภ.จ่อนำโมเดล “ประกันภัยกาแฟ” เพื่อบริหารความเสี่ยงให้กับชาวบ้านที่ปลูกกาแฟอย่างครบวงจร หลังพบความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ในขณะที่อัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มถึง 3 เท่าตัวภายใน 5 ปี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการทำประกันภัยทั้งที่บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สายและบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่าในพื้นที่ชุมชนทั้งสองแห่งมีการปลูกพืชประเภท “กาแฟ” เป็นจำนวนมากและมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟได้รับความเสียหาย จึงเห็นควรให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ “กรมธรรม์ประกันภัยกาแฟ” เพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟต่อไป

สำหรับประเทศไทยปลูกกาแฟ2 สายพันธุ์คือ พันธุ์โรบัสตาร้อยละ 98 โดยมากปลูกทางภาคใต้ เช่น ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร อีกประมาณร้อยละ 2 เป็นกาแฟพันธุ์อะราบิก้าซึ่งปลูกมากตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือ กาแฟที่มีชื่อเสียงของไทยได้แก่ กาแฟดอยช้าง ซึ่งปลูกบนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นกาแฟได้จากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล และรสชาติดีเทียบเคียงกับกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลก ส่วนแหล่งปลูกอื่นๆ ในภาคเหนือได้แก่ บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน, บ้านแม่ตอนหลวง อำเภอดอยสะเก็ด, บ้านแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สวนยาหลวง บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา, บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นต้น

ขณะที่แนวโน้มการบริโภคกาแฟของคนไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า 5 ปีจากนี้ คนไทยจะบริโภคกาแฟมากขึ้น 3 เท่าตัวหรือกว่า 3 แสนตันต่อปี สอดคล้องการบริโภคกาแฟต่อคนต่อปีของคนไทย พบว่าอยู่ที่ 0.5-1 ก.ก. อย่างไรก็ตาม การบริโภคยังเพิ่มขึ้นได้อีกมากเช่นดียวกับธุรกิจร้านกาแฟที่ปัจจุบันมีมากเกือบ 2 หมื่นแห่ง

นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ชุมชนบ้านปางขอนในครั้งนี้ นอกจากได้ทราบสภาพปัญหาด้านประกันภัยของชุมชนแห่งนี้แล้ว ยังได้รับข้อมูลจาก สำนักงาน คปภ. เชียงราย ว่า ในพื้นที่ชุมชนบ้านปางขอนมีรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกัน พ.ร.บ.) ไม่ถึง 100% ส่วนรถจักรยานยนต์มีอัตราการทำประกันภัยภาคบังคับ (ประกัน พ.ร.บ.) เพียง 37.88% นอกจากนี้ยังพบว่าชาวชุมชนบ้านปางขอน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นการประกันภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนด หรือการประกันภัยภาคสมัครใจ รวมถึงการประกันภัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

ดังนั้น จึงให้ความรู้ด้านประกันภัยและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัย เช่น อัคคีภัยที่อยู่อาศัย (ไมโครอินชัวรันส์) ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 400 บาทต่อปี การทำประกันรถจักรยานยนต์ (ประกัน พ.ร.บ.) กรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 10 บาทพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ราคาถูกที่ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในการให้ความคุ้มครองพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ