กรมท่าอากาศยานป้องกันคอร์รัปชั่น

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมท่าอากาศยานป้องกันคอร์รัปชั่น


นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการลงนามโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) (ACT) และผู้แทนผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรมท่าอากาศยาน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ