กทท. พัฒนาพื้นที่แนวถนนอาจณรงค์
ขยายช่องจราจร พร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้เช่าเดิม

วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กทท. พัฒนาพื้นที่แนวถนนอาจณรงค์ <br> ขยายช่องจราจร พร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้เช่าเดิม


เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า กทท. ได้รับมอบพื้นที่บริเวณริมถนนอาจณรงค์ทั้งหมดจากผู้ค้าไม้ฉำฉาและเฟอร์นิเจอร์ริมถนนอาจณรงค์เรียบร้อยแล้ว โดย กทท. จะได้ดำเนินการขยายช่องทางจราจรและ ปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้าและระบบการจราจร ณ บริเวณประตูตรวจสอบสินค้า ถนนอาจณรงค์ และมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ กทท. ได้จัดแปลงเช่าพื้นที่บริเวณริมถนนทางรถไฟสายปากน้ำเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่องค์การฟอกหนัง กรมพลาธิการทหารบก รองรับในการรื้อย้ายดังกล่าวด้วย 

สำหรับการขยายช่องการจราจรเข้าท่าเรือ บริเวณประตูด้านถนนอาจณรงค์ ตามแผนการขยายกิจการของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เป็นระบบผ่านเข้า – ออก ประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) และ ปรับภูมิทัศน์นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจ้างเหมาบริษัทผู้ชำนาญการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ โดย กทท. จะขยายเพิ่มช่องทางเข้า – ออก ของรถบรรทุกสินค้าอีก 1 ช่องทาง และย้ายต้นไม้ใหญ่ไปปลูกบริเวณสนามฟุตบอลสโมสร กทท. พร้อมปรับพื้นที่เพื่อขยายช่องทางจราจรที่ในบริเวณดังกล่าว และพื้นที่บริเวณริมฟุตบาท ริมถนนอาจณรงค์มีแผนจะปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนหย่อมต่อไป คาดว่าจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 

ทั้งนี้ กทท. ได้จัดแปลงที่ดินให้ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ใหม่บริเวณริมถนนทางรถไฟสายปากน้ำเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ได้รับการส่งมอบคืนมาจากองค์การฟอกหนัง กรมพลาธิการทหารบก โดยแบ่ง เป็นแปลงๆ จำนวน 2 กลุ่ม โดยให้สิทธิแก่ผู้เช่าพื้นที่จำนวน 39 รายเช่าและประกอบการ เพื่อเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านไม้และเฟอร์นิเจอร์คลองเตย และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย กทท. จึงกำหนดรูปแบบการก่อสร้างให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดได้ย้ายไปประกอบการในพื้นที่ใหม่เรียบร้อยแล้ว

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ