KTAMจ่ายปันผลKT-PROPERTY 0.30บาท/ต่อหน่วย

วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 KTAMจ่ายปันผลKT-PROPERTY 0.30บาท/ต่อหน่วย


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY)  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน 2561 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย ในวันที่  2 พฤศจิกายน  2561

กองทุน KT-PROPERTY เข้าลงทุนในกองทุนรวมหลัก Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 209(KTFF209) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 อายุโครงการ 3 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งประกอบไปด้วย เงินฝากประจำของ Bank  of China, China Construction Bank Asia, Commercial Bank PQSC, AL Ahli Bank    และบัตรเงินฝาก Industrial And Commercial Bank Of China, China Merchants Bank และ  Qatar National Bank โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.60 % ต่อปี โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สำหรับแนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวขึ้นลงในช่วงแคบโดยตราสารระยะสั้นอายุคงเหลือ 3 เดือน และ 6 เดือน จะเป็นรุ่นที่อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 3-5 bps. ตามความกังวลเกี่ยวแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในขณะที่ตราสารอายุคงเหลือ 11 ปี และ 18 ปี จะเป็นรุ่นที่อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงมากที่สุดคือ 3 bps. ตามแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดีอัตราผลตอบแทนของตราสารระยะยาวเริ่มกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ เริ่มเห็นการชะลอของเศรษฐกิจจีนจากตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิจำนวน 1,428 ล้านบาท โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 2.00% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี อยู่ที่ 2.43% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 1 bps. มาอยู่ที่ 2.84% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุตามแรงขายหลังรายงานการประชุม  FOMC เดือนกันยายน ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตามตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายของFed โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7 bps. มาอยู่ที่ 2.912% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 bps. มาอยู่ที่ 3.05% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 bps. มาอยู่ที่ 3.20% ต่อปี

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ