APM เยี่ยมชมธุรกิจ CPanel

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

APM เยี่ยมชมธุรกิจ CPanel


นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงานของบริษัท ซี แพนเนล จำกัด (CPanel) โดยมีนายสุวัฒน์ชัย เกิดพูล (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายผลิต ให้การต้อนรับ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ