ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง NER ลุยโรดโชว์17จังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง NER  ลุยโรดโชว์17จังหวัด


ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ของ บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ เตรียมเดินสายข้อมูลนักลงทุน

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า บริษัทจะเริ่มเดินสายเพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนเพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจและรู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการเดินสายโรดโชว์จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง, นครปฐม, ราชบุรี, อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, บุรีรัมย์, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, สงขลา และกรุงเทพมหานคร

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น สำหรับยางแปรรูปส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรร,ล้อรถยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สายพานต่างๆ ผลิตภัณฑ์ยางรองพื้น เป็นต้น

จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล การจัดการคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ