PR9 ขายไอพีโอ 180 ล้านหุ้น/ คาดเข้าSETไตรมาส4ปีนี้

วันพุธที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  PR9 ขายไอพีโอ 180 ล้านหุ้น/ คาดเข้าSETไตรมาส4ปีนี้


"รพ.พระรามเก้า" เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอ 180 ล้านหุ้น  เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าระดมทุนก่อสร้างอาคารใหม่-ปรับปรุงอาคารปัจจุบัน รองรับดีมานด์ขยายตัว เพิ่มความสามารถในการรองรับผู้เข้าใช้บริการทั้งชาวไทย-ต่างชาติ คาดวเปิดจองซื้อหุ้นได้ระหว่าง16 - 19 ตุลาคมนี้ คาดจดทะเบียนในSET ไตรมาส 4 ปีนี้

นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 กล่าวว่า  โรงพยาบาลพระรามเก้าเล็งเห็นทิศทางการเติบโตของความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากหลายปัจจัยเช่น การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ประเมินว่า ในปี 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 19.1 และในปี 2583 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 32.1 นอกจากนี้ ความนิยมในบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยจากชาวต่างชาติ และการผลักดันของภาครัฐ เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็น Medical Hub ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลอีกด้วย”

“จากจุดแข็งของโรงพยาบาล ได้แก่ ความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมแพทย์และบุคคลากรสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์และอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย บริการที่มีความคุ้มค่า (Value for Money) และมีความเป็นมิตรที่ทำให้โรงพยาบาลฯ มีฐานผู้ใช้บริการที่เหนียวแน่นเสมอมา และที่ตั้งในทำเลที่มีศักยภาพในพื้นที่ New CBD (New Central Business District) อย่างเขตห้วยขวางและบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีการขยายตัวของชุมชนเมืองทั้งจากประชากรที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ และความเชื่อมั่นในบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับการรับรองจาก Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (JCI) โรงพยาบาลพระรามเก้ามั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่เข้มแข็งและขยายฐานผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นพ.เสถียร กล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระรามเก้ามีผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 2559 และ 2560 มีรายได้รวม 1,996.4 ล้านบาท 2,272.5 ล้านบาท และ 2,455.2 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 10.9 ต่อปี และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 โรงพยาบาลฯ มีรายได้รวมอยู่ที่1,295.3 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ในปี 2558 2559 และ 2560 โรงพยาบาลพระรามเก้ามีกำไรสุทธิ 189.3 ล้านบาท 259.8 ล้านบาท และ 262.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ที่ร้อยละ 17.7 ต่อปี และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 โรงพยาบาลฯ มีกำไรสุทธิปรับปรุง 124.8 ล้านบาท

นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนจำนวนผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศเช่น ทีมงาน Cultural Support สำหรับหลายประเทศและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศจีน และประเทศกัมพูชา สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความชำนาญของโรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย

นพ.ย์เสถียร กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตได้สูงขึ้นกว่าเดิมในอนาคต ด้วยกลยุทธ์การแข่งนขันและการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรต่างๆ เช่น การเพิ่มจำนวนเตียงและความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่สร้างรายได้ประมาณร้อยละ 40 จากรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการแพทย์ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ ขยายฐานลูกค้า โดยยังสามารถรักษาระดับคุณภาพและความคุ้มค่าไว้ได้เป็นอย่างดี

ด้านนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย กล่าวว่า “การทำไอพีโอครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลพระรามเก้า ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเติบโตไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมนำนักลงทุนและประชาชนทุกท่านร่วมเติบโตและก้าวสู่สังคมสุขภาพแห่งอนาคตไปพร้อมกัน ตามวิสัยทัศน์โรงพยาบาลในการเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยได้รับความวางใจมากที่สุด”

ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน สนับสนุนการก่อสร้างสถานที่สำหรับพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ (ถ้ามี) และชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี)

“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น โดยประกอบไปด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 167,500,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิดให้จองซื้อหุ้นได้ในวันที่ 16 - 19 ตุลาคมนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลำดับถัดไป ภายใต้ชื่อย่อ “PR9” ”นายอนุวัฒน์กล่าวปิดท้าย

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ