ศูนย์ ITC เดินหน้ายกระดับ SMEs ทั่วประเทศเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัย

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ศูนย์ ITC เดินหน้ายกระดับ SMEs ทั่วประเทศเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัย


จากความสำเร็จในการเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center : ITC ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวศูน ย์ไปแล้วกว่า 24 แห่งทั่วประเทศ

จากจุดเริ่มต้นงานบริการ ITC ส่วนกลาง ที่ศูนย์กล้วยน้ำไท กรุงเทพ ปัจจุบันศูนย์ ITC ได้ขยายงานบริการไปยังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่ง และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ซึ่งนำรูปแบบจากศูนย์ ITC ส่วนกลางไปเป็นต้นแบบและปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน พื้นที่เพื่อให้บริการและสนับสนุน SMEs ในระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในลักษณะศูนย์ย่อยที่นิคมอุตสาหกรรมอีก 10 แห่ง ที่มีการเชื่อมโยงกับสำนักอุตสา หกรรมจังหวัด ทำหน้าที่แนะนำบริการของศูนย์ ITC รวมถึงรับเรื่องจากผู้มาขอใช้บริการ และคัดกรองผู้ประกอบการเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายศูนย์ ITC ภูมิภาคดูแลในเชิงลึกต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าถึงบริการ ทั้งด้านทักษะ องค์ประกอบทางวิชาการ และองค์ความรู้ขั้นสูง ได้เหมาะสมและตรงกันกับสินค้าแล ะธุรกิจแต่ละประเภท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “การทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ ITC เป็นการปรับรูปแบบการทำงานของศูนย์อุตสาหกรรมระดับภาคเดิม ให้เน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ของศูนย์ให้เป็นโรงงานต้นแบบและเป็นแหล่งทดลองสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้เข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ  การวิจัยเชิงพาณิชย์ การออกแบบและผลิต รวมทั้งด้านการเงิน ตลอดจนการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยแต่ละศูนย์จะเน้นบริการให้ตรงกับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ และมีเครื่องมือเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถเข้ามาเรียนรู้และปรึกษาได้ว่าควรพัฒนาธุรกิจและกระบวน การผลิตอย่างไรให้เป็นรูปแบบยุคดิจิตัล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่ง ที่ศูนย์ ITC จะนำเสนอเพื่อช่วยยกระดับทั้งธุ รกิจ Start up และ SMEs ทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง โดยภายในสิ้นปี 2561 ทุกศูนย์ภาคจะต้องทำงานได้ตามเป้าหมายนี้”

จากการลงพื้นที่พบปะเครือข่ายภาคเอกชนและผู้ประกอบ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายอุตตม ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในแต่ละพื้นที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่แตกต่างกันไป สำหรับภาคเหนือ ผู้ประกอบการ SMEs กว่า 300,000 ราย มีอุตสาหกรรมพื้นฐาน คือ เกษตรแปรรูป เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยว และมีความต้องการเร่งด่วน คือ การพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทั้งในส่วนของ Start up และ SMEs ป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ตรงจุด ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ในจุดนี้ก็จะมีการ จัดให้เกิดกระบวนการคนสร้างคน โดยการสอนทักษะและองค์ความรู้ต่างๆ ให้บุคลากรพร้อมปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หลักสูตรจะมีความยืดหยุ่น ไม่มุ่งเน้นปริญญา แต่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อมาสำหรับผู้ประกอบการที่มีชิ้นงานต้นแบบแล้วก็จะมีการช่วยเหลือในการทดลองผลิต และให้คำแนะนำว่าควรจะผลิตอย่างไร จำนวนเท่าไหร่ เพื่อเป็นการทดลองตลาด สำหรับอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของภาคเหนือที่กำลังมีการดำเนินการส่งเสริม คือ กาแฟ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้กาแฟเป็นสินค้าเด่น เป็นอัตลักษณ์ของภาพเหนือ โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ก่อนอื่นจึงได้จัดตั้งสถาบันกาแฟขึ้นเพื่อดูแลอุตสาหกรรมนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อพัฒนาให้เป็นแบรนด์กาแฟระดับโลกเกรดพรี่เมี่ยม อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญ คือ สมุนไพร เป็นเรื่องที่รัฐบาลมีความชัดเจนในการให้การสนับสนุน เพื่อให้มีการใช้สมุนไพรสร้างสรรค์สินค้ามูลค่าสูง ซึ่งสิ่งที่ขาดแคลนและต้องการการสนับสนุน คือ กระบวนการสกัดวัตถุดิบเพื่อนำไป ทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางค์ จึงได้มีการหารือเพื่อสร้างโรงงานและงบประมาณในอนาคต ทั้งนี้ ทุกโครงการจะใช้ศูนย์ ITC เป็นตัวเชื่อมโยง โดยให้มาใช้พื้นที่ของ ITC ในการสร้างสรรค์ เช่น สถาบันกาแฟก็จะมาตั้งที่ศูนย์ ITC ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเพียบพร้อม”

“นอกจากนั้น ศูนย์ ITC ยังมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกลุ่ม Venture Capital ในประเทศไทยให้มาทำความรู้จักกับ SMEs ของไทย เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ของประเทศ ซึ่งการนำทั้งสองฝ่ายมาพบกันถือเป็นจุดเริ่มต้น แม้ยังไม่สนใจลงทุน แต่ก็เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs รู้จักการ Pitching นำเสนองานในกับกลุ่ม VC ซึ่งเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่ง และจากนี้ไปก็จะมีการพา VC มาลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สำหรับทั้งสองฝ่าย” นายอุตตมกล่าวเสริม

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ